בכל דבר שרואים או שומעים יש הוראה בעבודת ה'

הקראת כתבה
יום חמישי כ״ט סיון ה׳תשע״ד
הרבי מסביר את דברי הבעל שם טוב שמכל דבר שרואים או שומעים יש ללמוד הוראה בעבודת ה'. שזה דבר פשוט על פי ההיגיון ומודגש בחסידות.
מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו
טבע

 

הרבי מסביר את דברי הבעל שם טוב שמכל דבר שרואים או שומעים יש ללמוד הוראה בעבודת ה'.

 

וכלשון קודשו:

ידוע פתגם הבעל שם טוב שבכל דבר שאיש הישראלי רואה או שומע – יש בזה הוראה בשבילו בעבודת השם יתברך. ובאמת בהתבוננות גם קלה מובן, שזהו חלק ממצות האמונה שאין דבר במקרה, ובצירוף הודעת המשנה: "אני נבראתי לשמש את קוני".

 

(ממכתב סיון תשי"ז לקו"ש כג עמי 512)

 

ועוד אומר הרבי:

בטח ראה בשיחות על דבר תורת החסידות, אשר מכל דבר ומאורע יש ללמוד הוראה בעבודת האדם לקונו… ובאמת מוכרח הדבר על פי האמונה הישרה, אלא שתורת החסידות הדגישה, והגע בעצמך: האדם מאמין, אשר:

 

א. האלוקים הוא המהווה והמנהיג היחידי של כל הבריאה.

ב. האלקים הוא תכלית הטוב ומושלל מכל חסרון.

ג. פשוט, אשר פעולה בלי כונה חסרון דעת הוא בפועל.

ואם כן חס ושלום לייחסה למעלה.

ד. פשוט, אשר אין לחלק בזה בין הפעולה גופא מקרי הפעולה, היינו זמנה, מקומה.

 

יוצא מכל זה, אשר אדם בעל בחירה הרואה שומע או נודע לו על דבר איזה ענין – יש בזה כוונה בנוגע אליו בפרט. והיה אם ינצל הענין באופן שיתעלה על ידי זה, היינו שיתקרב אל מנהיג העולם… אזי כיון לכוונה העליונה ובאם לאו – הרי, לא זה בלבד שמאבד מה שנותן לו, אלא שעוד נותן מגרעות בסדרי הבריאה, כי הביא ענין לבטלה בבריאה.

 

(ממכתב תמוז תש״ט – אג״ק ג׳ עמ׳ קמד)

תגובות

פרסום תגובה חדשה

test email