סוד האושר בחיי נישואין

הקראת כתבה
יום שישי ו׳ תמוז ה׳תשע״ד
מהו סוד האושר בחיי נישואין? שמירת חוקי הטהרה על פי תורתנו הקדושה היא ערובה לחיי נישואין מאושרים.
מאת אודליה אדרי
פרחים

 

 

הקדמה

מדוע אחוז הגירושין גבוה כל כך? האם את מרגישה שבברית הנישואיך שכרתת עם בעלך יש רגישות, סובלנות, איכפתיות, תמיכה, כבוד הדדי ואוירה חיובית? האם את שבעת רצון מחיי הנישואין? איך ניתן להדליק את שלהבת האהבה ביניכם כמו בימים לפני הנישואין?

יש הרבה סיבות לחוסר שביעות רצון, יציבות וחוסן בברית הנישואין הגורמות ״לרעידת אדמה״ בתא הזוגי. הסוד הרוחני לחיי אושר בחיי הנישואין הוא עתיק יומין ע״פ חוקי תורתינו הקדושה שמירת טהרת המשפחה. אין טומאה קשה כטומאת הנידה.

 

בזוהר הקדוש פרשת שמות נאמר

״שלושה הם שדוחים את השכינה, וגורמים שאין דירתו של ה׳ בעולם, וכני אדם צועקים ואינם נענים. ואלו הם, השוכב עם נידה, השוכב עם בת אל נכר וההורג את העובר. ועל זה רוח הקודש בוכה והעולם נידון בכל השפטים האמורים ווי לבן אדם זה, ווי לו! טוב לו שלא נברא בעולם.״

אשה יקרה, יש תועלת רבה משמירה על הטהרה

חידוש ורעננות כחיי נישואין – זה הזמן להכיר את העולם הפנימי רוחני זה של זו.

כבוד והתחשבות באשה – הגבלת תשוקות הבעל ע״פ מחזוריות האשה.

מניעת מחלות – הן לבעל והן לאשה הנגרמות מיחסי אישות בתקופה שהאשה נידה.

קדושת הילדים ־ תלויה בקיום מצות הטהרה. אור החיים הקדוש: ״האדם הראשון הוא אילן, שבו

תלויים כל הנשמות של הקדושה שיצאו לעולם, מיום היות העולם ואשר עתידין לצאת״.

סגולה לזכות לבן – כותב האור החיים הקדוש פרשת תזריע י״ב: ״באם ישמור מצות נידה יוסיף לזכות   לעשות ברית מילה״. כמה נשים זכו בפרי בטן לאחר שנים בלי ילדים בזכות הטהרה.

 

נהרות גן עדן

יש נשים הסוברות כי אין הבדל בין מי מקווה למים באמבטיה. אבל מי מקווה הם המים הבראשיתיים מגן עדן שרק להם יש את הסגוליות לטהר, מי אמבטיה מטרתם לנקות את הגוף, מי המקווה מטרתם לטהר אותו ולקדשו.

בספר בראשית פרק ב׳ פסוקים י׳-יד׳ כתוב:״ ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים: שם האחד פישון השני גיחון ושם הנהר השלישי חדקל והנהר הרביעי הוא פרת״. יובל קטן השאיר לנו הקב״ה מגן עדן ואלו מי המקוואות. ע״י הטבילה במי מקווה שבהם יש מי גשמים שבאים ישירות ממקורם הטבעי, מהשמים, ללא מגע ידי אדם יוצרים קשר בראשיתי מחודש עם גן עדן. מקווה מלשון תקוה וחיות חדשה נשים רבות נושעו בזכות אוצר הטהרה בכל הישועות.

״אם רחצה במרחץ, אפילו נפלו עליה כל מימות שבעולם הרי היא אחר הרחיצה כמות שהיתה קודם הרחיצה בכרת, שאין לך דבר שמעלה מטומאה לטהרה אלא טבילה במי מקווה או בימים שהם כמעין״ (הלכות איסורי ביאה י״א ט״ז).

 

היבט פסיכולוגי

אמר ר׳ מאיר בעל הנס: ״מפני מה אמרה התורה נידה לשבעה? מפני שרגיל וקץ בה. אמרה התורה, תהא אסורה שבעת ימים כידי שתהא חביבה על בעלה כבשעת כניסתה לחופה״ (מסכת נידה דף ל׳ ע״ב). השגרה היא הרס לעומת ההתחדשות שהיא יופי וריענון במערכת הזוגית כל חודש מחדש בזכות הטהרה. מניין הימים יוצר מצב של תוחלת וצפיה לשלמות חיי הנישואין.

 

היבט רוחני

בזמן שאשה נידה היא עוברת תהליך הורמונלי הגורם לעליות ומורדות ברגשותיה. זה הזמן לחזק ולבנות את אדני הקשר הרוחני, נפשי ורגשי בין בני הזוג. הקשר הפיזי מתאפשר אצל האישה טוב יותר כאשר הקשר הרוחני איתן.

 

היבט פזיולוגי ביולוגי

הפרשת הנרתיק אצל האישה היא חומצית ותפקידה להגן מפני דלקות. בזמן הוסת הופכת הפרשת הנרתיק לבסיסית וחיידקים בנרתיק עשויים להגיע עד צוואר הרחם ולגרום לדלקות. שבעה נקיים מקביל לשבעה ימי בניה שהרחם בונה מחדש את הקרום הרירי שלה וזהו זמן הטבילה.

 

היבט גניקולוגי

אישה יקרה כל חודש מחדש את עושה לעצמך בדיקה גניקולוגית. ההפרשות שאת רואה בעדים מצביע על מצב בריאותך.

 

היבט הלכתי

אסור נידה הוא אסור דאורייתא: ״ אל אישה בנידת טומאתה לא תקרב״ (ויקרא י״ח, י״ט). הבא על הנידה חייב כרת. אסור לשכב במיטה אחת עם אשתו נידה עד שתעשה הפסק טהרה (ומוך). ע״פ מרן הבית יוסף יכולה לפסוק בטהרה ביום הרביעי מראית הדם בתנאי שפסק הדימום. ע״פ האשכנזים יכולה לפסוק בטהרה ביום החמישי מראית הדם בתנאי שפסק הדימום. למחרת הפסק הטהרה תספור שבעה נקיים ועם סיום שבעה נקיים לאחר צאת הכוכבים תטבול במקווה טהרה. יום הפסק טהרה אינו בכלל שבעה נקיים. בדיקת ההפסק הינה יסודית, בתנועה סיבובית, בעומק ותסובבנו שם בכל החורים והסדקים. כל הבדיקות בשבעה נקיים בוקר ולפני השקיעה הן כמו בדיקת הפסק טהרה.

 

אישה יקרה כמה חשובה היא הטבילה בזמנה. האר״י ז״ל קובע שמדי פעם יורדות נשמות גדולות ומי זוכה בהן? נשים הטובלות בזמן.

 

פעם בחודש יש לך הזדמנות לעצור את מרוץ החיים, לקחת פסק זמן לעצמך, לטפח את הנשיות שבך עבור עצמך עבור הזוגיות שלכם זה ממש מתנה.

 

פרסום תגובה חדשה

test email