נספח ה: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (2)

הקראת כתבה
יום רביעי ד׳ כסלו ה׳תשע״ה
כאשר ע' הפועל גרונית היא האות ה' או ע' יש תשלום דגש רק בבניין פועל. לדוגמה בפעלים: ט.ה.ר ש.ע.ר
את הנוף

גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית – המשך

פִּעֵל

פֻּעַל

הִתְפַּעֵל

פִּעֵל

פֻּעַל

הִתְפַּעֵל

שֹׁרֶשׁ

טהר

טהר

נהל

שער

שער

פעל

שֵׁם פֹּעַל

לְטַהֵר

לְהִתְנַהֵל

לְשַׁעֵר

לְהִתְפַּעֵל

עָבַר

טִהַרְתִּי

טֹהַרְתִּי

הִתְנַהַלְתִּי

שִׁעַרְתִּי

שֹׁעַרְתִּי

הִתְפַּעַלְתִּי

טִהַרְתָּ

טֹהַרְתָּ

הִתְנַהַלְתָּ

שִׁעַרְתָּ

שֹׁעַרְתָּ

הִתְפַּעַלְתָּ

טִהַרְתְּ

טֹהַרְתְּ

הִתְנַהַלְתְּ

שִׁעַרְתְּ

שֹׁעַרְתְּ

הִתְפַּעַלְתְּ

טִהֵר

טֹהַר

הִתְנַהֵל

שִׁעֵר

שֹׁעַר

הִתְפַּעֵל

טִהֲרָה

טֹהֲרָה

הִתְנַהֲלָה

שִׁעֲרָה

שֹׁעֲרָה

הִתְפַּעֲלָה

טִהַרְנוּ

טֹהַרְנוּ

הִתְנַהַלְנוּ

שִׁעַרְנוּ

שֹׁעַרְנוּ

הִתְפַּעַלְנוּ

טִהַרְתֶּם-ן

טֹהַרְתֶּם-ן

הִתְנַהַלְתֶּם-ן

שִׁעַרְתֶּם-ן

שֹׁעַרְתֶּם-ן

הִתְפַּעַלְתֶּם-ן

טִהֲרוּ

טֹהֲרוּ

הִתְנַהֲלוּ

שִׁעֲרוּ

שֹׁעֲרוּ

הִתְפַּעֲלוּ

הוֹוֶה

מְטַהֵר

מְטֹהָר

מִתְנַהֵל

מְשַׁעֵר

מְשֹׁעָר

מִתְפַּעֵל

מְטַהֶרֶת

מְטֹהֶרֶת

מִתְנַהֶלֶת

מְשַׁעֶרֶת

מְשֹׁעֶרֶת

מִתְפַּעֶלֶת

מְטַהֲרִים

מְטֹהָרִים

מִתְנַהֲלִים

מְשַׁעֲרִים

מְשֹׁעָרִים

מִתְפַּעֲלִים

מְטַהֲרוֹת

מְטֹהָרוֹת

מִתְנַהֲלוֹת

מְשַׁעֲרוֹת

מְשֹׁעָרוֹת

מִתְפַּעֲלוֹתֹ

עָתִיד

אֲטַהֵר

אֲטֹהַר

אֶתְנַהֵל

אֲשַׁעֵר

אֲשֹׁעַר

אֶתְפַּעֵל

תְּטַהֵר

תְּטֹהַר

תִּתְנַהֵל

תְּשַׁעֵר

תְּשֹׁעַר

תִּתְפַּעֵל

תְּטַהֲרִי

תְּטֹהֲרִי

תִּתְנַהֲלִי

תְּשַׁעֲרִי

תְּשֹׁעֲרִי

תִּתְפַּעֲלִי

יְטַהֵר

יְטֹהַר

יִתְנַהֵל

יְשַׁעֵר

יְשֹׁעַר

יִתְפַּעֵל

תְּטַהֵר

תְּטֹהַר

תִּתְנַהֵל

תְּשַׁעֵר

תְּשֹׁעַר

תִּתְפַּעֵל

נְטַהֵר

נְטֹהַר

נִתְנַהֵל

נְשַׁעֵר

נְשֹׁעַר

נִתְפַּעֵל

תְּטַהֲרוּ

תְּטֹהֲרוּ

תִּתְנַהֲלו

תְּשַׁעֲרוּ

תְּשֹׁעֲרוּ

תִּתְפַּעֲלוּ

יְטַהֲרוּ

יְטֹהֲרוּ

יִתְנַהֲלוּ

יְשַׁעֲרוּ

יְשֹׁעֲרוּ

יִתְפַּעֲלוּ

לפני ה' וע' תשלום דגש רק בבניין פֻּעַל.

פרסום תגובה חדשה

test email