מזלו של חודש שבט

הקראת כתבה
יום רביעי א׳ שבט ה׳תשע״ה
מזלו של חודש שבט הוא דלי המסמל מים. המים בעיקרם דבר טוב וחיוני לאדם. המים יורדים מלמעלה למטה דוגמת הגשם ומחיים אותנו בגשמיות. ועל כן נמשלה התורה למים "אין מים אלא תורה". אף התורה ירדה בסתר המדרגות מלמעלה למטה, עד שהגיעה לעולם הזה והתלבשה בדברים גשמיים, כדי להחיות אותנו מבחינה רוחנית.
חיות על ידי המפל

דלי הוא מזלו של חודש שבט

חודש שבט, מזלו דלי, ודלי הוא מלשון "דלה דלה לנו וישק את הצאן". לדלות משמעו, לשאוב מים. ואכן הדלי הוא כלי פשוט לשאיבת מים, ומכיון שבו גם מוחזקים המים, הרי שהוא סמל למים עצמם. עד כדי כך מסמל הדלי את המים, שעל פי ההלכה מי שקונה בור מחברו, הבור נעשה רכושו הפרטי מהרגע שקיבל את הדלי של הבור. כי הדלי של הבור הוא כמו המפתח של הבור, שאלמלא הדלי לא יוכל לדלות מים מהבור. וכמו מי שקונה דירה שברגע שקיבל את המפתחות של הדירה, הרי הדירה נעשית קניינו, כי רק באמצעות המפתחות יוכל להיכנס לדירה.

ומכאן שחודש שבט, שהוא חודש של מים, הרי שבו מעבירים מים ממקום למקום, ועל כן הוא חודש של השקייה, חודש שבו מתברכת הארץ ממטר השמים. חודש שבו חל ט"ו בשבט חג האילנות. ואף ברוחניות הוא חודש של לימוד תורה ללמוד על מנת ללמד.

מים אחד מארבע יסודות

היות שהדלי מבטא מציאות מים הרי שהוא מבטא את אחד היסודות החשובים ביותר של הנבראים. שארבעת היסודות הם: אש מים רוח עפר.

אש השואפת תמיד לעלות למעלה מסמלת בקדושה את תשוקת הנשמה לחזור לשורשה ומקורה אל האלוקים. ובלעומת זה האש שואפת להרוס וכוחה רב בזה.

בניגוד לכם עפר המתגבש לאדמה הוא יציב בטבעו. יש לו כושר התמדה וכח סבל, שמקורם בצניעות ובסובלנות, ובלעומת זה הוא מבטא עצבות ועצלות.

אויר שטבעו לנוע, מספק לנו חמצן ומחיה אותנו. בקדושה האויר הוא סמל לרצון שלנו להתקדם ולהתעלות מעלה מעלה וללכת מחיל אל חיל. אולם בלעומת זה הוא גורם לאדם "לרחף" ללא כל קשר עם המציאות, ובעצם לא לעשות פעולות מבורכות.

המים מצמיחים את כל התענוגות שבעולם, לכן יש להיזהר שלא ליפול ברשת התענוגות הגשמיים המפתים את האדם, והמשתמש בהם בשימוש מופרז ולא נכון אחריתו מרה.

אין מים אלא תורה

אולם המים בעיקרם דבר טוב וחיוני לאדם. המים יורדים מלמעלה למטה דוגמת הגשם ומחיים אותנו בגשמיות. ועל כן נמשלה התורה למים "אין מים אלא תורה". אף התורה ירדה בסתר המדרגות מלמעלה למטה, עד שהגיעה לעולם הזה והתלבשה בדברים גשמיים, כדי להחיות אותנו מבחינה רוחנית. ועל כן תפקידנו להיות כדלי, ולהערות מים רוחניים של צדק ויושר לעולם כולו על ידי שמירת תורה ומצוות והפצת שבע מצוות בני נח. כך נוכל להיות דוגמה טובה ואור לגויים. ומכיון שהתורה היא שעשועי המלך בעצמותו, אומר הנביא לכל מי שצמא לאלוקות: "הוי כל צמא לכו למים". למי התורה!

פרסום תגובה חדשה

test email