שחרית מנחה וערבית

הקראת כתבה
יום שלישי ט׳ אייר ה׳תשע״ה
שחרית מנחה וערבית הן שלוש התפילות שמתפללים בשלושה זמנים ביום – בבוקר, אחר הצהרים ובלילה.
מאת הרב שלום דב וולפא
תמונה

 

 

שחרית

התפלה שמתפללים בכל בוקר. אברהם אבינו תיקן תפלת שחרית. וחכמים קבעו זמנה במקביל לזמן הקרבת קורבן התמיד של שחר.

 

מנחה

התפלה שמתפללים בכל יום אחר הצהרים. יצחק אבינו תיקן תפלת מנחה, וזמנה מכוון לזמן הקרבת קורבן התמיד של בין הערביים.

 

ערבית (מעריב)

התפלה שמתפללים בכל לילה. יעקב אבינו תיקן תפלת ערבית, וזמנה הוא כנגד חלקי הקרבנות שמעלים אותם על המזבח במשך כל הלילה.

פרסום תגובה חדשה

test email