קריאת שמע

הקראת כתבה
יום שלישי י׳ אייר ה׳תשע״ה
קריאת שמע — אמירת 3 פרשיות מהתורה: א. ״שמע ישראל… ברוך שם… ואהבת… ובשעריך״. ב.״והיה אם שמוע…על הארץ״.ג. פרשת ציצית: ״וידבר… אני ה׳ אלקיכם אמת״.
מאת הרב שלום דב וולפא
כתר הזהב

 

 

קריאת שמע — אמירת 3 פרשיות מהתורה: א. ״שמע ישראל… ברוך שם… ואהבת… ובשעריך״. ב.״והיה אם שמוע…על הארץ״.ג. פרשת ציצית: ״וידבר… אני ה׳ אלקיכם אמת״. כל יהודי חייב לקרוא ״קריאת שמע״ מידי בוקר וערב. לפני קריאת שמע ולאחריה תיקנו חכמינו את ״ברכות קריאת שמע״.

 

בקריאת שמע יש רמ״ח (245) מילים, וכשכופל החזן ״ה׳ אלקיכם אמת״ משלים הוא את מספרן בזה לרמ״ח מילים, כנגד רמ״ח מצוות עשה ורמ״ח אברי האדם. שמ״ע ראשי תבות – "שאו מרום עיניכם", בשחרית מנחה וערבית, וקבלו עליכם עול מלכות שמים.

פרסום תגובה חדשה

test email