ברכת המינים

הקראת כתבה
יום שלישי י׳ אייר ה׳תשע״ה
ברכת המינים — ברכה נוספת על 18 הברכות המקוריות של תפלת שמונה עשרה, אשר נתקנה ונוספה ביבנה, לאחר חורבן הבית השני.
מאת הרב שלום דב וולפא
ירוק ליים

 

 

ברכת המינים — ברכה נוספת על 18 הברכות המקוריות של תפלת שמונה עשרה, אשר נתקנה ונוספה ביבנה, לאחר חורבן הבית השני, על ידי רבן גמליאל השני ובית דינו (ויש אומרים שנתקנה ע״י סבו רבן גמליאל הזקן) ונוסחה על ידי שמואל הקטן. בברכה זו ישנן נוסחאות רבות, בין השאר מפחד הצנזורה. בהרבה מהן מתחילה הברכה במילים: ״ולמלשינים אל תהי תקוה״, ומסתיימת: ׳׳ברוך אתה ה׳ שובר אויבים ומכניע זדים״. (ולכן יש עתה 19 ברכות בתפלת שמונה עשרה של ימות החול).

פרסום תגובה חדשה

test email