ל"ג בעומר – ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי

הקראת כתבה
יום שני ט״ו אייר ה׳תשע״ה
יום י״ח באייר, ל״ג בעומר, הוא יום פטירתו של ר׳ שמעון בר יוחאי, יום ההילולא שלו. זהו יום של חג עתיק ביותר, יום של חיים ושל אור מסיבות רבות.
מטמון

 

 

רבי שמעון בר יוחאי מבכירי תלמידיו של ר׳ עקיבא. לאחר כישלון מרד בר כוכבא המשיך ר׳ שמעון בר יוחאי להתנגד לשלטון הרומאים בארץ. הוא היה מתפלל לנפילתם וממשיך ללמוד תורה בסתר למרות גזרותיהם. לאחר שהוצא כנגדו גזר דין מוות נאלץ לברוח ולהסתתר עם בנו אלעזר במשך שלוש עשרה שנה במערה בפקיעין, שם כתב את ספר הזוהר.

 

יום י״ח באייר, ל״ג בעומר, הוא יום פטירתו של ר׳ שמעון בר יוחאי, יום ההילולא שלו. זהו יום של חג עתיק ביותר, יום של חיים ושל אור מסיבות רבות. ביום זה פסקה על פי המסורת המגפה בין תלמידי ר׳ עקיבא, ובו אף יתגלה בעז״ה בעתיד אור הגאולה, שהוא האור הגנוז מששת ימי בראשית.

 

על כן מפסיקים בל״ג בעומר את מנהגי האבלות של ספירת העומר. במקומות רבים עורכים הילולות לזכר רבי שמעון בר יוחאי – במיוחד על קברו שבמירון, וכן במערת שמעון הצדיק בירושלים.

 

ועוד ידוע, שמנהג בישראל הוא שלא לגזוז את שערם של תינוקות עד הגיעם לגיל שלוש. המהדרין עושים את התספורת הראשונה, המכונה "חלאקה״, ברוב עם, ביום ל״ג בעומר, במירון.

 

ביום זה גם עורכים חתונות רבות ומדליקים מדורות. מדורות ל״ג בעומר, מציינות את אורו הגדול של רשב״י, שהאיר לעולם בגילוי פנימיות התורה בספר הזוהר.

 

על כן הנהיג הרבי מה"מ שיל"ו את תהלוכות ל"ג בעומר של ילדי ישראל בשכונות רבות בכל רחבי העולם, בהם מפיצים ענייני יהדות וחסידות המדגישים את אהבת ישראל ברוב שירה וזמרה, בתופים ובמחולות. כל ילדי ישראל מוזמנים לצעוד בתהלוכות אלה בליווי הוריהם, ועל ידי כך להחיש את הגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש. וכבר נודע ברבים רוב וגודל הניסים שאירעו לאחינו בית ישראל בזכות השתתפותם בתהלוכות אלה.  

פרסום תגובה חדשה

test email