מידות ושיעורי חז"ל

הקראת כתבה
יום שלישי י״ז אייר ה׳תשע״ה
שיעורי המידות והמשקלות שמסרו לנו חז"ל ניתנו בגדלים טבעיים. כגון: אמה, אגודל, ביצה, זית וכו', או במידות ומשקלות של זמנם. להלן מידות ושיעורי חז"ל.
מאת הרב שלום דב וולפא
אנשים עומדים בשורה

 

 

מבוא

שיעורי המידות והמשקלות שמסרו לנו חז"ל ניתנו בגדלים טבעיים. כגון: אמה, אגודל, ביצה, זית וכו', או במידות ומשקלות של זמנם. הדורות הרבים שעברו מאז, וכן שינויי המידות והמשקלות בעולם פעמים רבות, (ויש הטוענים גם לשינויים בגדלים הטבעיים של האצבע, הביצה וכו') גרמו שרוב המידות שנתנו חז"ל אינן ברורות לנו במדויק. בעיקר ידועה המחלוקת בין מנהג ירושלים עפ"י גדולי הספרדים, לבין מנהג חו"ל עפ"י כמה מגדולי האשכנזים (כגון: אם הטפח הוא 8 או 10 ס"מ, ועוד).

יובאו כאן חלק מהמידות והשיעורים, ולפי מנהג ירושלים בלבד.

 

א. מידות אורך

1. אגודל = 2 ס"מ.

2. טפח = ארבעה אגודלים = 8 ס"מ.

3. אמה = 6 טפחים = 48 סי׳מ.

4. מיל = 2000 אמות = 960 מטרים.

5. פרסה = 4 מילין = 3840 מטרים.

 

ב. מידות שטח

1.בית רובע = 1/4 מבית קב = כ־104 אמות מרובעות = 24 ממ"ר.

2.בית קב = 1/6 מבית סאה = כ־417 אמות מרובעות = 96 ממ"ר.

3. בית סאה = 2500 אמות מרובעות = 576 ממ"ר.

4. בית סאתיים = 5000 אמות מרובעות = 1152 ממ"ר.

5. בית כור = 75,000 אמות מרובעות = 17,280 ממ"ר.

6.  גריס = עיגול בקוטר 16 וחצי מ"מ.

 

ג. מידות נפח

1. כזית = 27 סמ"ק. (סתם אכילה הנזכרת בתורה היא כזית, וכן הוא לענין ברכת המזון וברכה אחרונה על מזון מוצק).

2. כביצה = שני זיתים = 54 סמ"ק. (בסעודת שבת יש לאכול יותר מכביצה לחם. אין לברך על נטילת ידים כשאוכלים פחות מכביצה).

3. כגרוגרת = 2/3 של כזית = 18 סמ"ק.

4. רביעית = רבע הלוג, כוס המחזיקה 86 סמ"ק משקין. וסימנך = כו"ס בגימטריא 86. (סתם שתיה שבתורה וכן כוס לקידוש ושתיה המחייבת ברכה אחרונה על נוזלים היא רביעית).

5. לוג = 4 רביעיות.

6. קב = 4 לוגין, 16 רביעיות.

7. הין = 3 קבין = 48 רביעיות.

8. סאה = 6 קבין, 96 רביעיות.

9. איפה = 3 סאין, 288 רביעיות.

10. עומר (עשרון) = עשירית האיפה. (במשקל: 1,666 ק"ג קמח).

11. לתך = 5 איפות.

12. כור = 10 איפות.

13. קורטוב = 1/16 של רביעית.

 

ד. מטבעות

1. פרוטה = 0.025 (1/40) גרם כסף מזוקק.

2. איסר = 8 פרוטות = 0.2 (1/5) גרם כסף.

3. מעה = 4 איסרים = 0.8 (4/5) גרם כסף.

4. דינר (זוז) = 6 מעות = 192 פרוטות = 4.8 גרם כסף.

5. שקל = 2 דינרים = 9.6 גרם כסף.

6. סלע (שקל הקדש) = 4 דינרים 19.2 גרם כסף.

7. דינר זהב = 25 דינרים = 120 גרם כסף.

8. מנה = 25 סלעים = 100 דינרים = 480 גרם כסף.

9. מנה של קודש = 160 דינרים = 768 גרם כסף.

10. כיכר = 60 מנה = 28,800 גרם כסף.

11. כיכר של קודש = 120 מנה = 57,600 גרם כסף.

 

ה. שונות

1. כדי אכילת פרס = 4 דקות (בזמן זה יש להשתדל לסיים את אכילת ה"כזית" מצה, "כזית" מרור, וכן לסיים בזמן זה "כזית" כדי להתחייב בברכה אחרונה. יש שיעורים אחרים (6 עד 9 דקות) ב"כדי אכילת פרס" לגבי אכילה של חולה ביום הכיפורים – כמבואר בהלכה).

2. היד סולדת בו = חום של כ־45 מעלות צלסיוס (שיעור בישול).

3. הילוך מיל = 18 דקות, (ויש דיעות שונות עד 24 דקות).

4. תוך כדי דיבור = שיעור הזמן הנדרש לאמירת "שלום עליך רבי" (זמן כזה אינו נחשב להפסק, לגבי דינים רבים).

 

פרסום תגובה חדשה

test email