דעת הרבי על לימוד תורה לנשים

הקראת כתבה
יום שני כ״ב אייר ה׳תשע״ה
ידוע ומפורסם יחסו האוהד של הרבי לאשה היהודיה ולמעמדה כפי דעת תורה בעומקה. על היחס של הרבי לגבי לימוד תורה לנשים, ובמיוחד גמרא במאמר שלפניכם המבוסס על שיחתו עם אדמו"ר מבעלז.
מאת שולמית שמידע
עיצוב פרחים

הרבי מכיר במעלת האשה והאם היהודיה

ידוע ומפורסם יחסו האוהד של הרבי לאשה היהודיה ולמעמדה כפי דעת תורה בעומקה.

דברים על מעלת האשה והאם היהודיה שזורים הרבה בשיחות ומאמרים של הרבי. הרבי דיבר בשבח הנשים במעלתן על פי פנימיות התורה, ובמיוחד בתפקידן החשוב במבצעים בהפצת היהדות והחסידות כפי שהשמיע בכינוסי נשים ואף כאשר קיבל נשים ליחידות.

ומלבד מה שנכתב בשיחותיו ובמאמריו, יש גם סיפורים מרגשים על מלחמתו של הרבי על כבוד האשה היהודיה.

מספר הפרופסור ברנובר, ששאל פעם את הרבי, האם ראוי להרשות לאשה לתרגם את החומש לרוסית, והרבי ענה, שלא רק שזה ראוי, אלא שיש בכך אפילו יתרון.

ושמעתי גם שגולדה ז"ל, בעלת תשובה מרוסיה, שאלה את הרבי אם היא יכולה לתרגם חלקים מספר התניא לרוסית, והרבי השיב לה, למה חלקים? את כל ספר התניא.

[ודרך אגב בעניין זה, פגשתי בחורה יוצאת רוסיה, שסיפרה לי על תהליך חזרתה בתשובה. היא למדה באוניברסיטה העברית בהר הצופים, ומשום מה נמשכה להתחקות על שרשיה היהודיים, וכל לילה היתה הולכת לבית הכנסת של האוניברסיטה, כדי ללמוד משהו על יהדות, והנה התגלגל לידיה ספר התניא בתרגום לרוסית שתרגמה גולדה… ומאותו רגע שנתקלה בספר זה לא חדלה מלקרוא בו, עד שגילתה את חסידות חב"ד וחזרה בתשובה, עזבה את האוניברסיטה, והלכה ללמוד ב"בית רבקה" בכפר חב"ד.]

הרבי על בתי ספר לבנות

אין זה סוד שרבנים גדולים שיחרו לפתחו של הרבי לא רק כדי לקבל ברכתו, אלא גם לדון בדברי תורה, להתייעץ אתו ולהקשות כל מיני קושיות כדי ללמוד מהדרכותיו ועצותיו.

בספר "צל החכמה" שהוציא לאור ה"מכון להוצאה לאור שע"י כולל אברכים נחלת הר חב"ד", יש אוסף של שיחות של הרבי עם אדמו"רים ורבנים גדולים. באחת משיחותיו המאלפות של הרבי עם אדמו"ר מבעלז, עורר אדמו"ר מבעלז שאלות ידועות בנוגע לשאלת לימוד תורה לנשים והרבי עונה לו בפשטות תשובות מהממות שלא בטוח שהיינו מצפים להן.

באותה שיחה אחרי שעה ארוכה על דברים העומדים ברומו של עולם, מבשר אדמו"ר מבעלז לרבי, שהם יסדו בית ספר לבנות. הרבי ברך על כך והסביר את חשיבות העניין באומרו, אמנם היו שטענו בעבר ש"כל כבודה בת מלך פנימה", ועדיף שבנות יישארו בבית, כי כדי להגיע לבית ספר צריך ללכת ברחוב ולפגוש בדרך דברים שאינם רצויים… אולם מאחר שבתי ספר לבנות מצד המדינה הוא כבר עובדה קיימת, אז ברור שצריכים להקים בתי ספר שהבסיס שלהם הוא לימוד התורה, כי בנות שנשארות בבית מטעמי צניעות הן מעטות, ואילו רוב הבנות הולכות לבתי ספר שלאו דוקא לפי רוח התורה.

והשיב על כך אדמו"ר מבעלז שהיום המצב הפוך, כי דוקא היום בית הספר התורני מציל את הבנות מהשפעת הרחוב.

הרבי אישר את דברי אדמו"ר מבעלז, והוסיף ואמר, שהיום כבר כולם מבינים שצריך לשלוח את הבנות לבית ספר. הוא הזכיר שעשרות שנים קודם לכן, כאשר הרבי הריי"צ שלח שליחים ליסד בתי ספר גם לבנות היה רעש גדול במרוקו. גדולי החכמים הספרדים טענו, איך יתכן להוציא את הבת מן הבית, מרשות אמה וסבתה, לפני חתונתה?…

הרבי על טהרת המשפחה

המשך השיחה נסבה על הלכות טהרת המשפחה. כידוע, בעבר למדה כל בת את ענייני טהרת המשפחה מאמה. אולם הרבי מסביר, שאין זה מספיק, כי בעצם הלכות אלה עברו מדור לדור מאמה לבתה, ואף אחד לא נתן דעתו, שידיעותיהן אינן מושלמות כלל, ויש דברים שאפילו לא שמעו עליהם. ואכן הבנות היו בחוסר ידיעה בעניין בסיסי וחשוב כל כך ביהדות לפי כל הדעות. לכן תיקנו שבכיתות הגבוהות של בית ספר ילמדו בנות שעומדות להתחתן ענייני טהרת המשפחה, בהדרכת מורות מוסמכות ובקיאות בנושא.

ולרבנים שטענו שלא צנוע לדבר בעניין טהרת המשפחה, אמר הרבי, שהבנות לומדות בבתי ספר כלליים או מכללות שיעורים בענייני נישואין והן יודעות כבר הכל, אז למה לא לדבר אתן על טהרת המשפחה?…

וכשטען אדמו"ר מבעלז: הילדים שלנו לא לומדים בבתי ספר כאלה, ענה הרבי: מיהם הילדים שלנו, הרי גם יהודים שצריך לקרב שייכים לנו.

וכשטען אדמו"ר מבעלז שאין לערב בנותיהן הכשרות עם בנות חילוניות, אמר הרבי שאין להפריד בין בעלי תשובה לדתיים מבית, כפי שאין להפריד גרים מישראל.

הרבי על לימוד חסידות לנשים

עוד הוסיף הרבי ואמר, שבנות חייבות באהבת ה' ויראתו ולכן הן חייבות ללמוד חסידות. ולאלה הטוענים לגבי בחורי ישיבות, שאם ילמדו חסידות יפחיתו מלימוד הנגלה, ומקשים אם הגיעה השעה ללמוד חסידות ברבים, אין זה שייך כלל ללימוד חסידות של נשים, שעליהן לא חלה חובת לימוד תורה. וכשם שהן חייבות ללמוד מצוות שחייבות בהן, כך הן צריכות ללמוד חסידות, כדי ללמוד מצוות אהבת ה' ויראת ה'.

ואז זורק אדמו"ר מבעלז "פצצה" ושואל: הרי הגמרא מתירה לבנות ללמוד רק את פשטות המצוות, ולא לימוד מעמיק, ולא עוד, אלא שאומרת, ש"כל המלמד בתו תורה כאילו לימד תפלות".

ומשיב הרבי, שחובה ללמד בנות תורה וחסידות באופן של הבנה והשגה, כי בימינו אין הדור מסתפק ב"נעשה ונשמע", בנות אפילו כאלה שדעתן קלה, רוצות הסבר לכל דבר. וכמו שילדה מבינה חשבון והנדסה, היא רוצה להבין גם את המצוות, ולא לקבל אותן באופן של חוקים שאין להרהר אחריהן. היא רוצה ללמוד השקפת עולם שתבהיר לה על פי שכל, שיש בורא לעולם, ואותו היא צריכה לאהוב וממנו היא צריכה לירא. גם בישיבות הבחורים דורשים לימוד לעומק.

ומה בדבר לימוד גמרא לנשים?

אדמו"ר מבעלז הוסיף ושאל: האם הרבי מתיר לבנות ללמוד משנה או גמרא?

הרבי ענה שמשניות הן הלכות, הכוללות הלכות שבת הלכות ברכות וכו', שנשים חייבות בהן! וממילא מותר להן ללמוד, והלכות אלה יש ללמוד גם מתוך הגמרא. אנחנו חיים בדור שונה מן הדורות הקודמים שבהן היו הבנות בבית, וכל דבר שלא ידעו שאלו את הוריהן. היום אנו חיים בדור שהבנות יודעות הכל, ויש להן כל האמצעים ללמוד גמרא בעצמן. הן הולכות לבית כנסת ופוגשות חברות שיודעות דברים מהגמרא. ואם תלמידה שומעת שיש גמרא שעוסקת במה שלמדה, היא תפתח את הגמרא ותעיין בכל השקלא וטריא שמסביב לנושא שלמדה. ועדיף שמורים יראי שמים יכוונו אותה, ולא שתפתח ספרים שאין ראוי ללמוד בהם.

ואז שואל אדמו"ר מבעלז, אז מה נחשב ל"מלמדה תפלות"?

ומשיב הרבי, לכאורה, על פי שולחן ערוך מותר ללמד את הבנות תורה שבכתב בלבד, ואילו כל התורה שבעל פה נחשבת ל"מלמדה תפלות". אולם הרבי מדייק, שכיום ה"תפלות" כבר קיימת אצל הבנות, אלא שצריך לכוון אותן לאמת.

הרבי אומר שפגש בנות שלמדו רק תורה שבכתב בבית ספר, אולם בלימודי חול, או לימים כשהגיעו למכללות וכיו"ב, לימדו אותן דברים היפך התורה. כגון שהעולם קיים מליוני שנים ועוד דברים מסוג זה. וכשפנתה תלמידה למורה שלה וביקשה ממנה לישב את הסתירה, ענתה המורה, ש"כל המלמד את בתו תורה כאילו לימדה תפלות". וכתוצאה מכך, תתייחס תלמידה כזו, למה שלמדה בלימודי חול כעובדה, ואל דברי התורה שהעולם נברא בשבעה ימים תתייחס כאילו הם דברי אגדה. ובסך הכל תהיה מבולבלת. תלמידה כזו תהיה אם בישראל, ואיך היא תחנך את ילדיה?… והתייחסות בעניין זה לבנות שיהיו אמהות מחנכות חשובה אפילו יותר מלבנים. אמא כמחנכת צריכה לדעת להשיב לילדיה על כל שאלותיהם, כדי שלא יתבלבלו בדרכם בעבודת ה'. ויש להקדים את הנשים בלימוד תורה כמו במתן תורה, ולהקדים תרופה למכת ה"תפלות" שנוצרה בימינו, דוקא על ידי שילמדו את הנשים תורה שבעל פה!

ולטענת אדמו"ר מבעלז שיש ללמד לימודי חול על טהרת הקודש.

השיב הרבי, עד שמשרד החינוך יאשר, ועד שיתקנו את הספרים יכול לגדול דור שלם, שאין לו תשובות על שאלות יסודיות.

ועוד הוסיף הרבי וסיפר שהיה רב שלא רצה ללמוד "מורה נבוכים", כי טען שיש לו סדר יום עמוס, וחשש שאם יתחיל בסוף היום ללמוד "מורה נבוכים", יישן רק עם הקושיא כי לא יגיע לתרוץ.

אולם בימינו, מסביר הרבי, כבר יודעים את כל הקושיות, ומה שנשאר זה רק לתרץ אותן. לכן אין מנוס אלא ללמוד תורה שבעל פה בעומק גברים ונשים כאחת.

(על פי שיחת הרבי עם אדמו"ר מבעלז ביום ג', ד' אדר שני ה'תשמ"א, כפי שפורסמה בספר "בצל החכמה" מסעיף יא עמ' 119)

    

פרסום תגובה חדשה

test email