מזלו של חודש סיון

הקראת כתבה
יום שישי ד׳ סיון ה׳תשע״ה
מזלו של חודש סיון הוא תאומים. מיהם התאומים האלה? יש אומרים יששכר וזבולון, ויש אומרים משה ואהרון, ויש אומרים פרץ וזרח, שהרי מפרץ יצא דוד המלך.
מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא
התפילין נפגשו בהשגחה פרטית

 

מזלו של חודש סיון הוא תאומים.

 

התאומים מתאימים להיות מזל החודש של סיון, החודש שבו ניתנה תורה לישראל, משום שהם מייצגים את האחריות הכפולה כלפי לימוד התורה של שני השבטים זבולון ויששכר.

 

יששכר יושב והוגה בתורה ומלמדה לרבים, ואילו זבולון, השוכן לחוף ימים, מספק לו את האמצעים החומריים לקיומו ולהפצת התורה. בלעדי ה"תאומים" הללו הייתה תורה, ח"ו, פוסקת מישראל. שיתוף הפעולה הפורה הזה הוא מן הסימנים המובהקים של עם ישראל. גם בימינו יכול כל אחד מבני העם לבחור להיות יששכר או זבולון.

 

כדי להדגיש את הקשר ביניהם יששכר וזבולון צמודים זה לזה, והם נמצאים זה אחר זה גם על לוח השנה וגם על מפת השבטים, כתאומים הבאים לאמם הורתם: יששכר באייר וזבולון בסיון.

 

על פי מסורות אחרות התאומים הם משה ואהרן.

 

משה ואהרן הוציאו יחד את עם ישראל ממצרים, הוליכוהו במדבר, הגנו עליו ודאגו לצרכיו. יחד הם הכשירו את העם לקראת מעמד הר סיני וקבלת התורה.

כאיש אחד בלב אחד ניצבו בני ישראל בתחתית ההר מאוחדים למלא את שליחותם[1].

 

במדרש[2] מבואר: "מזל תאומים לסיון שהוא נמשל לפרץ וזרח, הצדיקים שהיו תאומים ויצא מלכות בית דוד מאחד מהם"[3].

 

 

מקורות והערות

 


[1] בספר בני יששכר מבואר בהרחבה שמזל התאומים מסמל את מזלו של חודש סיון, לסמל את האחדות שהתקיימה אז בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, על ידי נתינת התורה, וכמו כן את האחדות ששרתה אז בין בני ישראל עצמם.

[2] מדרש מגילת אסתר ג, א.

[3] ואכן יום לידתו ופטירתו של דוד המלך הוא בסיון, בשבועות.

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email