הברכות בראיית פני מלך המשיח

יום ראשון כ׳ אלול ה׳תשע״א
יהודי תמיד מודה לה', ועל כן הוא מברך אותו בכל עת ובכל שעה, וחייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ועל ידי זה ניכר הקשר התמידי בינינו לבין הקב"ה. וברור ופשוט שגם בראיית פני המלך המשיח שאנו מצפים לו כל כך הרבה זמן נודה לה' ונשבח אותו ונברך חמש ברכות. וחייבים ללמוד את הברכות כבר עכשיו כדי שלא נהיה במבוכה של חוסר ידיעת הברכות, כי הוא יופיע במהרה ופתאום.
את הבניין

 

ברוך אתה ה"א מלך העולם גאל ישראל

ברוך אתה ה"א מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

ברוך אתה ה"א מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו

ברוך אתה ה"א מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו

 ברוך אתה ה"א מלך העולם חכם הרזים  

(בספר שו"ת לב חיים חלק ב' סימן מ"ב)

 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

פרסום תגובה חדשה

test email