גדולי ישראל ואישים חשובים על גדולת הרבי מלך המשיח

יום ראשון כ׳ אלול ה׳תשע״א
הגאון המקובל – ר' מרדכי אליהו זצ"ל אמר על הרבי: ראיתי שהוא למעלה ממלאך, כי הרבי אינו מחכה שיבקשו תורה מפיו. אלא דואג במסירות נפש להפיץ את התורה חוצה, מוסיף והולך מוסיף ואור. הרבי צדיק הדור ומאורו, מיזג בפעילותו הכבירה את שלוש השלמויות – שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. באמצעות שליחיו ברחבי תבל, עורר את הניצוץ היהודי שבכל אחד ואחד והגביר אחדות בעם ישראל. הרבי גם החיה את האמונה בביאת המשיח ועשה אותה מוחשית.
מאת שולמית שמידע
ציפורים

 

הפוסק האדיר, הגר"ש אוירבאך זצ"ל הגדיר מיהו הרבי בקיצור ולענין: מלך כפשוטו!

ועוד אמר על הרבי: האדמו"ר המופלא והמיוחד בדורנו בתורה ובהנהגה – הרבי מליובאוויטש שליט"א, אשר בדור הזה הוא מגדל אור המאיר קרני אור של אמת ואמונה בליבותיהם של ישראל צדיק עתק שרבבות יהודים נועצים בו ומקבלים עצותיו כאורים ותומים (מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א).

 

בשעה שהתחילה הסערה של "יצאו קולות שבן דוד בא", ובאו אל ה"לב שמחה" עם טענות, שחסידי חב"ד אומרים שהרבי הוא המשיח, ענה כדרכו "קורץ און שארף" (קצר וקולע): מה אתם רוצים? יש לכם יהודי טוב ממנו?! – כך סיפר אחד מחשובי חסידי גור (מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א).

 

הרב הצדיק ר' זונדל הגר זצ"ל מירושלים כתב, כי כאשר יצא כ"ק אדמו"ר הריי"ץ עם ההכרזה של "לאלתר לגאולה" – להודיע על התקרבות הגאולה, התבטא אז הרב הקדוש ר' שלומקע מזוויעל ואמר:

 

סוד המשיח נמסר להליובאוויטשער

ולהם מותר לדבר מזה

(מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א)

הרב החסיד ר' דוד שכטר ממקורבי הרבי מזוויעל שמע מפיו שאמר:

 

מה אעשה

שבשמים הכריזו

על הרבי מליובאוויטש

כי הוא צדיק הדור

(מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א)

 

הרב הגאון ר' יעקב העניג שליט"א ראש ישיבת נדבורנא בב"ב מספר, שעוד בשנת תרפ"ט כשביקר הרבי הריי"ץ בארץ הקודש, אמר הרה"ק הרבי מזוויעל: ידוע מצדיקים בקשר לביאת המשיח, שמי שיודע זמן בואו אינו אומר, ומי שאומר אינו יודע, אולם הליובאוויטשער הוא גם יודע זמן בואו וגם מותר לו לומר זאת (מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א).

 

כשהרבי (מוהריי"ץ) פירסם  את ה"קול קורא" אודות "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", הפיצו החסידים את ה"קול קורא" והוסיפו אשר "הוא הוא"… הגיע אחד בטענה אל אחד מה"גוטע אידן" מפולין וטען, הייתכן! איך מרשים לחסידים לפרסם את ה"קול קורא", ומה גם עם הוספה כזאת?!

ענה לו ה"גוטער איד"בוא ונחשוב, אנו הרי מאמינים בכל יום שיבוא – ישנם כאלו שאומרים את ה"אני מאמין", וישנם כאלו שיוצאים י"ח במחשבה בלבד – וא"כ הרי משיח נמצא כבר בעולם, אזי כאשר הנך יודע בעצמך שאינך המשיח, ואני יודע בעצמי שאינני המשיח, ומישהו הרי צריך להיות – אז מה איכפת לך שזה הוא?! (משיחת ש"פ נשא ה'תש"כ).

הרה"ח ר' משה אדרעי שיחי' (אחיו של הרב ישר שליט"א) מספר (בספר "ראש בני ישראל" ובקונטרס "הצדיק – בבא סאלי") ששאל פעם את הבבא סאלי: מתי יבוא כבר הרבי שליט"א מליובאוויטש לארץ הקודש? כאשר שמע את שאלתו הרצינו פניו הקדושים, ואח"כ אמר בהתרגשות:

הטעם שמשה רבינו לא נכנס לארץ, הוא משום שמשה היה פני חמה והארץ נמשלה ללבנה, ואם היה נכנס היתה הארץ מתביישת מפניו. לכן רק יהושע שהוא פני לבנה נכנס לארץ. ולעתיד לבוא, שאז אור הלבנה יהיה כאור החמה, והארץ תעלה לדרגת פני חמה, אז ייכנס משה רבינו לארץ. ודי למבין.

 

ואכן כשאחד הרבנים שביקרו בביתו היה מעיין באלבום תמונות של הרבי, ושאל את הצדיק מה דעתו על כך שהחסידים אומרים שהרבי הוא מלך המשיח, הבבא סאלי ענה לו עם חיוך והבעה של התפעלות והערצה:

נאה לו הכל, מגיע לו הכל.

 

הגה"צ ר' י' אברג'יל שליט"א מנתיבות סיפר:

כאשר היו מזכירים את שמו של הרבי בפני הבבא סאלי, היה אומר:

הוא ישראל שלם

הוא שלימות הכל

ואנו הלואי ונזכה ללמוד ממנו לפחות מעלה אחת

(מתוך הספר: "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליט"א)

 

הגאון המקובל – ר' מרדכי אליהו שליט"א אמר:

הגמרא אומרת, שמי שדומה למלאך ה', יבקשו תורה מפיהו. כך אמנם חשבתי על הרבי לפני שביקרתי אותו, ולפני שהכרתי מקרוב את פעליו בתבל, חשבתי שהוא דומה למלאך ה'. אבל היום לאחר הביקור אצלו. ראיתי שהוא למעלה ממלאך, כי הרבי אינו מחכה שיבקשו תורה מפיו. אלא דואג במסירות נפש להפיץ את התורה חוצה, מוסיף והולך מוסיף ואור (בחגיגת י"ט כסלו ה’תשמ”ו בכפר חב"ד).

 

ועוד אומר הרב אליהו: הרבי מליובאוויטש, צדיק הדור ומאורו, מיזג בפעילותו הכבירה את שלוש השלמויות – שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. באמצעות שליחיו ברחבי תבל, עורר את הניצוץ היהודי שבכל אחד ואחד והגביר אחדות בעם ישראל .  

הרבי גם החיה את האמונה בביאת המשיח ועשה אותה מוחשית. כיום האמונה והציפייה לגאולה שגורות בפי כל, אך לא צריך לשכוח מי עורר את העניין ומי גרם לכך (שיחת השבוע 680).  

 

הרב שלום משאש שליט"א – רבה של ירושלים:

הרבי הגיע לכל מקום נידח בעולם שאין בו אפילו ריח תורה, והקים שם עולה של תורה. כך גם היה במרוקו, בשלושים השנים שזכיתי לכהן כרבה הראשי. הוא שלח לשם את שליחיו המסורים והקים חיי יהדות לתפארת. אין לתאר את אהבתו הגדולה לכל יהודי. גם במישור האישי שררו ביני לבינו יחסי אהבה עמוקים שהגיעו לרמת דאגה אישית מצידו לכל אחד ואחד מבני המשפחה. כשאני רואה את פעליו בעולם, אין לי ספק שהוא ממש חי בתוכנו (שם).     

 

הגאון הגדול והקדוש צדיק אחד בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, רוח אפינו משיח ה' חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם אין לו אח ורע ולא ממלא מקום (מתוך "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליטא).  

 

 

כ"ק האדמו"ר מגור ר' ישראל אלתר זצוק"ל (ה"בית ישראל"):

הרבי מליובאוויטש שליט"א הוא המנהיג הגדול ביותר בדורנו

וכאשר התלוננו לפניו על שאומרים, שהרבי הוא משיח, אמר:

העיקר שיבוא כבר

(מתוך "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליטא)

 

זקן המקובלים, ר' יצחק כדורי שליט"א: כ"ק האדמו"ר מחב"ד שליט"א, שאין כמוהו בכל העולם לקירוב לבבות כל בני ישראל לאבינו שבשמים רבן של ישראל, המנורה הטהורה, צדיק – יסוד עולם, אוהב ואהוב על כל אחינו בית ישראל, מרן רבי מנחם מענדל שליט"א אדמו"ר מליובאויטש, ימים על ימי מלך יוסיפו לך ידידו ומעריצויצחק כדורי… יחי שמו לעד אמן.

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל ויחדש כנשר נעוריו ובא לציון גואל אמן כי"ר (מתוך "שמן ששון מחבריך" לגר"ש דב וולפא שליטא).        

 

הרב ר' חיים צימענד שי', מנהל ישיבת ליובאוויטש ומוסדות החינוך בבוסטון מספר בכפר חב"ד (גליון 657) על פגישה שהיתה לו ולרב חיים צבי וולוסוב שי' עם הרב יוסף דב סולוביצ'יק בקיץ תשמ"ג, ואז הרב ד. סולוביצ'יק אמר:

לאחר שהרבי קיבל על עצמו את הנשיאות להיות מנהיג של חסידים, ורואים התנהגותו במוחש ובפומבי, ושומעים את השיחות, המאמרים ודברי התורה בהתוועדות, חושבים החסידים, שעתה נתגלה סוף סוף גדלותו וכוחותיו האדירים, ושהוא כמעיין המתגבר, אך תדעו את האמת, שגם עכשיו הרבי הוא במדרגת "נסתר" לחלוטין. תמיד היה הרבי נסתר גמור, ועתה נתגלה רק מעין ומשהו מתכונותיו וממהותו. אבל לעולם אין השערה והשגה כלל בעומק גדלותו, והוא נחבא אל הכלים ממש. כך הוא היה תמיד, וכן הוא עתה (התפרסם ב"כפר חב"ד" גליון 657 ובשבועון "בית משיח" גליון 121).

הגרי"ד סולוביצ'יק סיפר בהתוועדות י"ט כסלו ה’תשכ”ט:

אני צאצא לבית וולוז'ין, וכידוע שר' חיים מוולוז'ין היה תלמיד הגר"א שהתנגד לחסידות. אבל לאחר הדרשה שלי תשפטו בעצמכם האם אני חסיד חב"ד…

בבית וולוז'ין מקובל המעשה הבא: כאשר התחילה המחלוקת על החסידות, נסעו אדמו"ר הזקן ור' לוי יצחק מברדיטשוב לוילנא לדבר עם הגר"א. הם הלכו ל"קלויז של החסיד" (כך נקרא ביהכ"נ של הגר"א בוילנא), שם היה הגר"א יושב ולומד בעלית הגג. אדמו"ר הזקן ור' לוי יצחק התחילו לעלות במדרגות לחדר הגר"א, אבל מיד כאשר הוא הרגיש שמישהו רוצה להיכנס, סגר את הדלת וקפץ דרך החלון החוצה. הסיבה לכך היתה, כי כשראה הגר"א את תואר פני אדמו"ר הזקן, "און ווי שיין ס'איז גיווען, און וואס פאר א כוח המושך האט עס געהאט", הוא חשש, שאם האדמו"ר הזקן יכנס אליו וידבר אתו, הוא ינצח אותו ויעשה אותו לחסיד, עד שלבסוף ילכו שניהם להפיץ חסידות, ולכן ברח דרך החלון.

בודאי שהמחלוקת התפשטה בעיקר בגלל מחרחרי ריב… אינני מקבל את מה שאומרים שהגר"א ראה את ספר התניא, כי בודאי אם היה רואה, היו כל טענותיו מתבטלות. אדמו"ר הזקן היה משכיל נפלא בעניני אמונה. מאז חורבן הבית לא היה אף אחד מגדולי ישראל משכיל כמוהו, מלבד הרמב"ם…

לאחר כל המחלוקת, עובדה היא שסוף סוף תורת החסידות ניצחה והתפשטה בכל תפוצות ישראל…

אני זוכר שכאשר למדתי ב"חדר", יום לפני ערב ראש השנה, היתה ניכרת על המלמד החסידי שלי התרגשות ושמחה בלתי רגילה, ואנחנו התלמידים התפלאנו מאוד על זה. עד שהמלמד אמר לנו: אתם יודעים מה יהיה מחר בלילה? מחר יהיה ראש השנה ואצל החסידים ליל ראש השנה נקרא "ליל ההכתרה". ששמים כתר על ראשו של הקב"ה כביכול. ואתם יודעים מי שם את הכתר? יענקל החייט, בערל הסנדלר וכו' אנשים פשוטים…

שום דבר אינו פועל עלי להרגיש את ענין רה"ש כמו דברי המלמד ששמעתי בילדותי ונחרטו בי… את כל הדרשות שאני דורש, למדתי מהמלמד החסידי שלי…

ר' חיים מבריסק (סבי) היה קרוב לחסידות יותר ממה שחושבים. אני זוכר שאמר פעם על אחד האדמו"רים החסידיים, שכאשר שומעים  ממנו איך שעושה ברכה, מוכרחים להתחיל לבכות מרוב התרגשות.

ובאמת אם תשאלו אותי מה רצתה החסידות בכלל, ומה רצתה חסידות חב"ד בפרט, הרי התשובה היא שהחסידות רצתה שיהודי ידע לעשות ברכה. הגמ' אומרת (ב"ק ל, א): "האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות". אין כוונת הגמרא רק שידעו את הדינים של הברכות, שהרי את זה צריך לדעת גם ילד ב'חדר'. הכוונה היא שיהודי יעשה ברכה כמו חסיד כמו ה"חסידים ואנשי מעשה" שכל כך התלהבו מניסוך המים, מהיצירה של הקב"ה שברא מים בעולמו להחיות בהם נפש כל חי, עד שבשעת שמחת בית השואבה היו שואבים רוח הקודש.

לדעתי זהו הסוד של חב"ד, שגם בדברים פשוטים יום יומיים אפשר להרגיש רוח הקודש. אני זוכר את ליל שבת בבית הכנסת החסידי בחסלאוויטש. לפני מנחה בערב שבת היו באים החסידים כשהמים של המקוה עוד נוטפים מזקנם, והיו מהלכים בבית הכנסת בהתלהבות ואומרים: הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. הרגשתי שזה לא סתם קפיטל תהלים אלא שהגאולה הפרטית שלהם באמת הגיעה עכשיו. הם היו עניים מרודים ופרנסתם כל השבוע בכפרים שמסביב חסלאוויטש, והנה עתה יצאו מדאגות החול והגיעו לשבת ומנוחה לחיי העולמים, הם היו אצלי הדוגמה ל"חסידים ואנשי מעשה" ששאבו רוח הקודש.

 

ובהתוועדות אצל הרבי בי' שבט ה’תש”מ אמר על הרבי מה”מ שיל”ו:

בנוסף לגאונותו הפלאית של הרבי, הרי מימי בעל ה"תניא" ועד היום לא היה מנהיג תנועה שהיתה לו השפעה בהיקף כה גדול על כלל ישראל… הרבי אינו רק למדן הוא גם נשיא (התפרסם בשבועון "בית משיח" גליון 121).

 

הגאון ר' שמחה עלבערג זצ"ל כתב ב"הפרדס" לאחר אותה התוועדות י' שבט ה’תש”מ: אין כאן המקום לכתוב על כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, על מהותו ואופיו, על גדלותו בתחומים שונים, בהלכה באגדה ובקבלה. דרושה לכך מסה ארוכה ומעמיקה.

 

ולא עוד, אין זה קל לכתוב על רבי אדמו"ר ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו. לפעמים חסרות המילים לתאר ענק רוח זה, להגדיר בהן כל צדדיותו. ועוד, אפשר שאין בכלל צורך לכתוב עליו, מי לא יודע מה מייצגת ליובאוויטש, מה לא נאמר עדיין על ליובאוויטש, מה אפשר עוד להוסיף?!

 

הסופר הנודע אלי ויזל בספרו על חב"ד ועל הרבי אומר:

כיום ליובאוויטש איננה עוד שם של עיירה אי שם ברוסי', כי אם ממלכה ללא גבולות המשתרעת על פני תבל כולה, מדרום לצפון וממזרח למערב. זוהי ממלכה של שרים ושגרירים. ממלכה המגייסת כספים וכח אדם. ומכינה תקציבים לפעולות מסונפות, אימפריה שלמה… פוגש אתה שליחי ליובאוויטש במילנו שבאיטליה ובוויניפג שבקנדה. בקזבלנקה שבמרוקו, בבואנוס איירס ובפאולו בברזיל, בבומביי שבהודו, בצ'ילי ובכל אתר שיהודים נמצאים שם…

עוד לא ראיתי פנים עזי הבעה כאלה ועינים כאלה. יש בהן רוח המחריד ומרגיע. מעורר ומנחם. ורצון פלדה יש בהן. דומה שמבט שלו עשוי לקרב את הקץ. ואידך, ניבטת מהם גם עצבות יוקדת, כזו המתמרדת נגד עצמה. ימים לאחר שאני חוזר משם, אני מתהלך תחת הרושם, שעיניו מלוות אותי בכל צעד, וקוראות כל אחת ממחשבותי. הרבה שנים עברו מאז נשרפתי מאש החסידות, ובכל זאת…

הידע שלו מדהים. ארבעה תארי ד"ר קיבל באוניברסיטאות שונות באירופה. לא רק פילוסופיה למד, כי אם גם פיזיקה וכימיה, ושולט בשפות רבות.

 

ועוד העיד אלי ויזל: דיפלומט אחד סיפר לי, שהרבי נתן לו הערכת מצב בנושא מסויים, כאילו עמדו לרשותו הדו"חות האחרונים של שירות ביון ענקי.

הידע המדעי של הרבי – אף הוא נפלא ומעודכן בחידושים האחרונים של המחקר המדעי. איש מדע בכיר העיד:

הרבי בקי בהלכות הפיזיקה הגרעינית כאילו היה מרצה מן המנין באוניברסיטת פרינסטון.

 

הפרופ' אבנר חי שאקי, אחד האישים המזוהים ביותר עם המאבק על "מיהו יהודי", עשה מחקר בנושא על פי הוראות הרבי, וכך מספר:

אכן, היחידות השניה התקיימה בקיץ ה'תשל"ה, אז כבר זכיתי להביא לרבי מפרי עמלי, 2,100 דפי כתיבה של מחקר שערכתי בנושא 'מיהו יהודי'.

כשנכנסתי לרבי הגשתי לפניו את מחקרי בנושא. הרבי דפדף במחקר וגילה זיכרון גאוני שכמותו לא נתקלתי מימי חיי. אני זוכר שאני ואשתי עמדנו מסתכלים

הרבי החזיק בידו את דפי המחקר שהבאתי. הוא דפדף ודפדף ואני חשבתי לתומי שהרבי מרפרף על מה שכתבתי מתוך נימוס או סקרנות. לאחר חצי שעה סיים הרבי לדפדף ב – 2,100  העמודים שהראיתי לו, והוא התחיל לשאול ולהעיר על תוכן הדברים שכתבתי, דברים שהבחין בהם במשך שניות ספורות! במחקר היו פסקי דין בנושא "מיהו יהודי" מאנגליה, אוסטרליה, ניו-זילנד, אמנה בינלאומית, וכן חוות דעתם של חמישים החכמים שכתבו לבן-גוריון בנושא מיהו יהודי. הרבי זכר כל פרט מהכתוב ופשוט התחיל לדון איתי על נושאים שגם אני כבר לא זכרתי שכתבתי במחקר. עד היום אני משתאה כיצד ברפרוף של כמחצית השעה עבר על כל החומר והיה בקי ברזי דרזין של המחקר.

קשה לתאר את הבקיאות המדהימה שהרבי הוכיח לאחר קריאה כה קצרה בכל פרט ופרט שכתבתי. הרבי התפלפל איתי על נושאים שונים כמו למשל "בית המשפט אמר כך וכך, אז איך אתה מסביר זאת לפי דבר אחר שנכתב במקום אחר בספר?!" ואני עומד כשכולי נפעם ונדהם, איך הוא שם לב בתוך זמן קצר על פיסקה פלונית ואלמונית מתוך מאות ציטטות של פסקי דין ומאמרים משפטיים סבוכים בנושא "מיהו יהודי".

נוכחתי אז לדעת מהו זכרון גאוני. הרמב"ם כתב באחד מאגרותיו "שחנני הא-ל שכל דבר שאני רואה לא שוכח לעולם". כשראיתי ביחידות את הזיכרון והתפיסה המדהימה של הרבי, אמרתי לעצמי הוא כמו הרמב"ם (מתוך "בית משיח" גיליון מספר 261).

 

ממכתבו של הרב הגאון משה פינשטיין זצ"ל:

ה' מנחם אב, ה’תשמ”ב

בכללות, בקשר לידידי וחביבי מעלת הוד כבוד קדושת הגאון הצדיק האדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן מליובאוויטש, הנה ידוע בעולם אודות גאונותו בתורה, ואיך שהוא באמת מתעסק גדול בתורה בגאון, שהוא עובד תמיד בתורה ושהוא באמת בעל תורה.

במשך השנים שאני מכיר את האדמו"ר שליט"א שהקשר בינינו הי' בידידות גדולה הי' לי כמה הזדמנויות להשתעשע עמו בענינים מסובכים בין בתורת הנגלה ובין בתורת הנסתר, ותמיד החשבתיו כרום גדולתו וגאונותו…

שקידש עצמו להכנס ראשו ורובו להרביץ תורה בכל העולם, בקטנים ובגדולים בכלל ישראל ביחד, ובאמת מתעסק בגאונות בענין של הרבצת תורה, וניכר שכל עבודתו הוא בזה… וזה רציתי להזכיר שזה באמת השבח הכי גדול והוא השבח שהי' לכל גדולי עולם במשך כל השנים שהיו בעיקר בתורה, וגם שבטח אמת שכל הפעולות והענינים שעושים צדיקים גדולים הם דברים גדולים, אבל הענינים של התורה הם באמת היסוד הראשון…

 

הגאון הרב אהרון סולוביצ'יק זצ"ל פרסם מכתב "גילוי דעת" בז' תמוז ה’תשנ”ו בכל העיתונים היהודיים בארה"ב (תרגום מאנגלית):

 

להלן מענה לשאלות הרבות אודות עמדתי בהנוגע לליובאוויטש ואמונתם המשיחית.

לפני ג' תמוז כללתי את עצמי בין אלה שהאמינו כי הרבי היה ראוי להיות המשיח. אני מאמין באופן מוחלט, כי לו היינו – במיוחד הקהילה האורטודוקסית – מאוחדים, היינו זוכים לגאולה השלימה.

בהנוגע לאמונה של רבים מאנשי ליובאוויטש (כולל רבנים מובהקים וראשי ישיבות) – אמונה המיוסדת בחלקה על התבטאויות דומות של הרבי בעצמו על מורישו הרבי הקודם – שהרבי עדיין יכול להיות המשיח, וזאת לאור הגמרא בסנהדרין, הזהר, אברבנאל, כתבי האריז"ל, שדי חמד ושאר מקורות, אי אפשר לבטלה כאמונה שהיא חוץ לזרם האורתודוקסי.

 
מתוך מכתב של הרב הגאון ראב"ד דמונטריאל הרב פינחס הירשפרונג זצ"ל פורסם בי"ג אייר, כ"ח למטמוני"ם ה’תשנ”ז לפ"ק:

הנני להגיד דעתי ברורה בזה (בלי להאריך בכל השקו"ט, שכבר שמעתי הענין לפרטיו, ואכ"מ להאריך):

כל הדו"ד אודות השירה וההדפסה והענין ד"יחי אדמו"ר מלך המשיח לע"ו" וכל הכרוך בזה – אין בזה שום צל של שאלה בהלכה, ויש לזה מקורות בש"ס מפורש, בזהר, ומגדולי המקובלים עליהם אנו (כלל ישראל) סומכים גם להלכה למעשה. (לבד מזה שגם הרבי מליובאוויטש רב גוברי' וכו' – בבחי' רב תנא הוא, ואם השתמש באותיות אלו בנוגע לחמיו זצ"ל, ומאות פעמים, זה לעצמו כבר יכול להיות מקור ובר סמכא).

ועד"ז בנוגע לדרכי ההשפעה על אחב"י וכו', הרי הרבי מליובאוויטש, וחסידי חב"ד עצמם כבר אתמחי גברא ואתמחי קמיע, ומי יודע יותר מהם איך היא הגישה הנכונה לקרב אחב"י, ובאופן שרק זאת ולא אחרת וכו'

 

ומוסיף הרב הירשפרונג באותו המכתב ואומר:

דעת מי יתקבל יותר – דעת ליובאוויטש, שעוסקים בכל קצוי תבל וארה"ב בכלל, בידידות רבה, והולכת וכובשת לבבות אחב"י, או דברי איזה ראש ישיבה (ואפי' כמה מהם). והרי כאשר ידפיסו – ליובאוויטש – השורש על הנהגותיהם, איך שהיא מיוסדת על חז"ל בנגלה ובנסתר (ועל דברי הרבי עצמו), מה יועיל מה שאחד יגיד "דעת תורה" שלו עצמו.

וברכנו אבינו כאשר כולנו כאחד דוקא. וה' יברך את עמו בשלום.

פרסום תגובה חדשה

test email