מזלו של חודש כסלו

הקראת כתבה
יום רביעי ל׳ מרחשון ה׳תשע״ו
מכיון שבימי קדם נאלצו בני האדם לצאת בימי כסלו, בעיצומו של החורף, לצוד ציד בקשת ובחצים. לכן מזל החודש הוא הקשת, היינו: האדם היורה בקשת.
מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא
מזלו של חודש כסלו

 

מזלו של חודש כסלו הוא קשת.

בימי קדם נאלצו בני האדם לצאת בימי כסלו, בעיצומו של החורף, בטרם תת האדמה את פרותיה, לצוד ציד בקשת ובחצים.

 

על כן מזל החודש הוא הקשת, היינו: האדם היורה בקשת.

 

הקשת היא מכלי המלחמה העתיקים ביותר בתולדות האדם, והיא נזכרת במקרא פעמים רבות.

 

המחזיקים בה, הציידים והלוחמים, מכונים "רובה קשת"[1], "תופשי דורכי קשת"[2] או "רומי קשת"[3]. לאחר מלחמת המכבים ביוונים וניצחון המכבים בכסלו, קיבלה הקשת משמעויות נוספות.

 

 

מקורות[1] בראשית כא, כ.

[2] ירמיהו מו, ט.

[3] תהלים עח, ט.

 

פרסום תגובה חדשה

test email