פרשת במדבר – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שני ט׳ אייר ה׳תשע״ו
פרשתנו, פרשת במדבר, עוסקת במפקד האוכלוסין של בני ישראל על כל שבטיו. היא גם מתארת את תפקידו של שבט לוי, ומונה את בני שבטו במניין מיוחד. פרשתנו גם מתארת את הקמת מחנה ישראל המתכונן להיכנס לארץ ישראל.
טבע

 

א. משה ואהרן ונשיאי השבטים ערכו מפקד צבאי לבני ישראל (א', ט"ו-י"ט).

 

ב. מספר יוצאי הצבא מבן 20 שנה ומעלה בכל שבט מישראל (שם, ב'-מ"ג).

 

ג. המספר הכולל של כל בני ישראל חוץ משבט לוי 603,550 יוצאי צבא (שם, מ"ד-מ"ו).

 

ד. התפקיד המיוחד של בני לוי (שם, מ"ח-נ"ד).

 

ה. סדר חניתם ונסיעתם של בני ישראל במדבר. כל המחנה כולל ארבעה דגלים, וכל דגל כולל שלשה שבטים (ב', א'-ב'):

1) דגל מחנה יהודה (שם, ג'־ט').

2) דגל מחנה ראובן (שם, י'־ט"ז).

3) מחנה הלויים נושאי המשכן במרכז (שם, י"ז).

4) דגל מחנה אפרים (שם, י"ח-כ"ד).

5) דגל מחנה דן (שם, כ"ה־ל"א).

 

ו. מספר כל הפקודים 603,550 יוצאי צבא (שם, ל"ב-ל"ד).

 

ז. מפקד מיוחד ללויים, תפקידיהם והחלפתם במקום הבכורים (ג', א'-י"ג).

 

ח. מפקד הלויים מבן חדש ומעלה וחלוקתם לתפקידיהם (שם, י"ד־ב').

1) משפחת בני גרשון ותפקידם (שם, כ"א-כ"ו).

2) משפחת בני קהת ותפקידם (שם, כ"ז-ל"ב).

3) משפחת בני מררי ותפקידם (שם, ל"ג־ל"ט).

 

ט. מפקד הבכורים והחלפתם בלויים (שם, מ'־נ''א).

 

י. מפקד הלויים מבני קהת – מגיל 30 ועד 50 ועבודתם המיוחדת בנשיאת כלי המשכן (ד', א'-ב').

תגובות

פרסום תגובה חדשה

test email