פרשת פינחס – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שני ט״ו אייר ה׳תשע״ו
פרשת פינחס עוסקת בשכרו של פינחס, במלחמת מדיין, במפקד בני ישראל, בבנות צלפחד וחוק הירושה, בקרבנות תמידים ומוספים ועוד.
טבע

 

נושאי פרשת פינחס

א. שכרו של פנחס: ברית שלום והמשך בכהונה הגדולה הוא וזרעו (כ"ה, י'־ט"ו).

 

ב. המצוה לצרור את המדינים אויבי ישראל (שם, ט"ז-י"ח).

 

ג. מפקד בני ישראל בערבות מואב, טרם כניסתם לארץ (כ"ו, א'-ס"ה).

1) מפקד בני ישראל לשבטיהם (שם, א'-נ"א).

2) חלוקת הארץ בגורל (שם, נ"ב-נ"ו).

3) מפקד הלויים (שם, נ"ז-ס"ב).

4) סיכום: אלה פקודי משה ואלעזר בערבות מואב, בהם לא היה איש מפקודי ישראל במדבר סיני (שם, ס"ג- ס"ה).

 

ד. טענות בנות צלפחד וחוק הירושה בישראל (כ"ז, א'-י"א).

1) טענות בנות צלפחד (שם, א'-ד').

2) הגשת משפט בנות צלפחד לפני ה' וחוק הירושה שנבע ממנו (שם, ה'-י"א).

 

ה. סמיכת יהושע למנהיג במקומו של משה (שם, י"ב-כ"ג).

1) משה נאסף אל עמיו (שם, י"ב-י"ד).

2) משה מבקש למנות איש על העדה (שם, ט"ו-י"ז).

3) מינויו של יהושע למנהיג (שם, י"ח-כ"ג).

 

ו. קרבנות הצבור, תמידים ומוספים, שמקריבים במועדים קבועים בשנה (פרקים כ"ח וכ"ט ול' פסוק א).

1) קרבן התמיד מידי יום ביומו שחרית וערבית (כ"ח, א'-ח').

2) מוסף לשבת (שם, ט'-י').

3) מוסף לראש חודש (שם, י"א-ט"ו).

4) מוסף לחג הפסח (שם, ט"ז-כ"ה).

5) מוסף לחג השבועות (שם, כ"ו־ל"א).

6) מוסף לראש השנה (כ"ט, א'-ו').

7) מוסף ליום הכיפורים (שם, ז'-י"א).

8) מוספי חג הסכות (שם, י"ב-ל"ד).

9) מוסף שמיני עצרת (שם, ל"ה-ל"ח).

10) סיכום וסיום: כל זה מחוץ לנדרים ונדבות, ותמיד אפשר להגדיל את הכמויות של מנחה ונסכים. ואת כל הדברים האלה שקיבל משה מה' הוא מעביר לעם ישראל. 

פרסום תגובה חדשה

test email