פרשת מטות – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שלישי ט״ז אייר ה׳תשע״ו
פרשת מטות עוסקת בדיני נדרים ושבועות, במלחמת מדין ובהתנחלות בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי.
טבע

א. פרשת נדרים ושבועות (ל, ב-יז)

1) פניה לראשי המטות (שם, ב').

2) דיני נדרים ושבועות החלים על גברים – איש כי ידור נדר לה' (שם, ג').

3) דיני נדרים ושבועות של נערה שנדרה בבית אביה (שם, ד'-ו').

4) דיני נדרים ושבועות של אשה שנדרה בבית בעלה (שם, ז'-ט').

5) דיני נדרים ושבועות של אלמנה וגרושה (שם, י').

6) דין הנודרת ברשות בעלה (שם, י"א-ט"ז).

7) פסוק החותם את דיני נדרים (שם, י"ז).

ב. מלחמת מדין (פרק לא)

1) גיוס חלוצי צבא למלחמה במדין, 1000 איש לכל מטה ובראשם פינחס בן אלעזר (ל"א, א'-ו').

2) הניצחון במלחמה ולקיחת השלל (שם, ז'- י"ב).

3) השלמת המלחמה בפקודת משה והיטהרות הנוגעים בחלל (שם, י"ג-כ')

4) הוראות להכשרת הכלים שלקחו מן המדיינים (שם, כ"א־כ"ד).

5) חלוקת השבויים בין הלוחמים ויתר העם (שם, כ"ה-מ"ז).

6) תרומת תכשיטי הזהב למשכן על ידי קציני הצבא (שם, מ"ח- נ"ד).

ג. בני ראובן ובני גד נוחלים את עבר הירדן המזרחי (פרק לב)

1) בקשת בני גד ובני ראובן לנחול את עבר הירדן המזרחי (ל"ב, א'-ה').

2) משה מוכיח את בני גד ובני ראובן (שם, ו'-ט"ו).

3) תגובתם המרגיעה של בני גד ובני ראובן (שם, ט"ז-י"ט).

4) משה מסכים לאחר שמתקן את נוסח התנאים (שם, כ'-כ"ד).

5) בני גד ובני ראובן מסכימים לתנאי משה (שם, כ"ה-כ"ז).

6) ההחלטה על ההתנחלות של בני גד ובני ראובן בתנאי הכפול הידוע (שם כ"ח-ל').

7) בני גד ובני ראובן מקבלים את התנאי, כוללים איתם את חצי שבט מנשה, וכל אחד מהשבטים: ראובן גד ומנשה, בונה את ערי נחלתו בעבר הירדן המזרחי (שם, ל"א-מ"ב).

פרסום תגובה חדשה

test email