חוצפה דקדושה של ר' שמואל מונקעס

מוצאי שבת כ״ב כסלו ה׳תשע״ב
ר' שמואל מונקעס שמע כבר בודאי גדולות ונצורות על רבינו הזקן ועל חסידות חב"ד, בהיותו איש אמת חיפש את האמת והחליט להגיע לליאזנא מקום מגוריו של אדמו"ר הזקן. הוא הגיע לליאזנא בפעם הראשונה באמצע הלילה כשבחוץ שררו חושך ועלטה. הוא חיפש מקום ללון, אך לא מצא כי כל בני העיירה היו כבר ישנים. לפתע הבחין באור המאיר מאחד הבתים…
טבע

 

איך התחיל שמואל מונקעס את דרכו לחב"ד?

ר' שמואל מונקעס שמע כבר בודאי גדולות ונצורות על רבינו הזקן ועל חסידות חב"ד,

בהיותו איש אמת חיפש את האמת והחליט להגיע לליאזנא מקום מגוריו של אדמו"ר הזקן.

הוא הגיע לליאזנא בפעם הראשונה באמצע הלילה כשבחוץ שררו חושך ועלטה.

הוא חיפש מקום ללון, אך לא מצא כי כל בני העיירה היו כבר ישנים.

לפתע הבחין באור המאיר מאחד הבתים…

חשב ר' שמואל מונקעס מי יכול להיות ער בשעה כזו?

ודאי זהו ביתו של אדמו"ר הזקן.

הוא דפק על הדלת ונכנס לבית וביקש ללון בו.

שאל אותו אדמו"ר הזקן: לא מצאת בית לינה אחר?

ענה לו ר' שמואל מונקעס: למה אני צריך בית אחר?

גם בית זה הוא בית יהודי.

אמר לו אדמו"ר הזקן: אני אקרא לגוי שיגרש אותך!…

ענה לו ר' שמואל מונקעס:

הגוי שלי גדול וחזק הרבה יותר משלך.

[כוונתו היתה לנפש הבהמית – "הגוי אשר בקרבך"]

 

מובן שהרבי נתן לו מקום ללון,

ומאז הפך ר' שמואל מונקעס חסיד נלהב ומקושר לרבי אדמו"ר הזקן.   

פרסום תגובה חדשה

test email