מהות הרע

יום שלישי י״ב סיון ה׳תשע״ג
על היהודי לעשות את עבודת הבירורים, להפריד את הרע מן הטוב, כדי שיתבטל הרע מן העולם. זוהי העבודה המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, אך שלימות העבודה תהיה לעתיד לבוא כאשר הקב"ה יתגלה בעולם – "ונגלה כבוד הוי'".
מאת שולמית שמידע
פרח

 

מהות הרע כשלעצמה היא העדר, שלילה, כל קיום הרע וחיותו הוא משום היותו תמיד מעורב בטוב. הרע יונק מן הטוב על ידי שנוגס ממנו חלקים קטנטנים ומעוות אותם, עד שכל חיותם פונים אל הרע ומגדילים ומעצימים אותו. כל עבודת הבירורים היא לבודד את הרע ולהפריד אותו מן הטוב, ואז הוא כלה מאליו. הרע הוא בדוגמת טפיל, שכל קיומו וחיותו בא לו מדביקותו בתא החי, שהוא נטפל אליו. והוא – התא החי – נותן לו קיום וחיות ויכולת גדילה וריבוי, אך בהיפרדו מן התא החי אין לו קיום. וכמו שקר מוחלט שאינו יכול להתקיים, שכידוע, שקר שיש בו מקצת אמת יכול להתקיים. וכמו כל עבירה שיש לה תוקף ומציאות מצד ההנאה שבה, שבלעדי זה לא היו עוברי עבירה בעולם, כך הרע מתקיים אך ורק בגלל מקצת הטוב שיש בו.

 

על היהודי לעשות את עבודת הבירורים, להפריד את הרע מן הטוב, כדי שיתבטל הרע מן העולם. זוהי העבודה המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, אך שלימות העבודה תהיה לעתיד לבוא כאשר הקב"ה יתגלה בעולם – "ונגלה כבוד הוי'", ואורו הגדול ימשוך לתוכו את כל הניצוצות המסתתרים בקליפות שבחומריות העולם, ואז יתבטל הרע לגמרי. וכאשר יעביר ה' את רוח הטומאה מן הארץ, יהיה שלום, השקט ובטח.  

 

פרסום תגובה חדשה

test email