גם זו לטובה!

יום שני כ״ה אדר ה׳תשע״ב
זכות גדולה ומיוחדת לנחום איש גמזו בעל האמונה הפשוטה והתמימה, איש המלומד בניסים, שאינו נבהל משום דבר בעולם. בדרך חייו הוא מורה לנו דרך בעבודת ה' לקבל כל מה שה' נותן לנו באהבה ובשמחה. ואכן הכל משמים! ואין רע יורד מלמעלה!… הכל לטובה!… חשוב טוב יהיה טוב!…
העיר

 

הגמרא במסכת תענית (דף כ"א ע"ב) מספרת על איש נפלא מלומד בניסים,

שכל מחשבותיו היו חיוביות והאמין שהכל לטובה,

ועל כל מה שקורה אמר: "גם זו לטובה".

ומכאן שמו נחום איש גמזו.

 

כאשר גזר המלך גזירה קשה על היהודים,

לא מצאו איש טוב ממנו לפעול אצל המלך את ביטול הגזירה.

נתנו בידו מזוודה מלאה תכשיטים וזהב לתת למלך לפייסו

כדי שיבטל את הגזירה.

 

יצא נחום איש גמזו לדרכו ובערב הגיע למלון ללון לינת לילה.

ראה בעל המלון את נחום ושאל אותו למטרת נסיעתו ושליחותו,

סיפר לו נחום איש גמזו בתמימותו על הגזירה הקשה שגזר המלך על היהודים,

ועל שנשלח לתת למלך מתנה נאה של זהב ויהלומים לפייס את המלך,

והודיעו, שמיד השכם בבוקר הוא יצא לדרכו אל המלך.

בעל המלון שמע את דברי נחום ונפשו חמדה את האוצר המיועד למלך.

 

בחצות לילה בעת שכולם נמו שנתם,

נכנס בעל המלון בחשאי לחדרו של נחום,

נטל את האוצר החליפו בעפר של חצר ביתו וחמק מן החדר.

 

השכים נחום איש גמזו בבקר ואץ לדרכו מבלי שידע מה הוא נושא במזוודתו.

כשהגיע לארמון המלך לקראת ערב, נתן למלך את ה"אוצר" ששלחו לו היהודים…

המלך שמח על האוצר שקיבל והזדרז לפתוח את המזוודה…

והנה לתדהמתו ולאכזבתו הוא מצא במזוודה חול ועפר בלבד.

חמת המלך בערה בו וציוה להוציא את נחום איש גמזו להורג.

 

שמע נחום איש גמזו את גזירת המלך ומיד השיב כדרכו, גם זו לטובה!

לפתע הגיע אליהו הנביא מחופש לאחד משרי המלך ואמר למלך,

אולי זהו עפר של אברהם אבינו שלחם נגד המלכים וניצחם.

המלך החליט לבדוק זאת במלחמתו נגד אחד מאויביו שלא יכול לו,

ובדרך נס החול הפשוט הפך לכלי מלחמה,

לחיצים וחרבות שהתעופפו לכל עבר ועשו שמות באויב עד שנצחם.

שמחת המלך לא ידעה גבול ומיד ביטל את גזירתו.

ולא עוד אלא שהזמין את נחום איש גמזו,

ומילא את מזוודתו באוצרות של עושר רב ושלחו בכבוד גדול.

 

נחום איש גמזו שב לביתו שמח וטוב לב.

בדרכו שב ללון במלון ששהה בו בהליכתו,

וסיפר לבעל המלון את כל המוצאות אותו בבית המלך.

שמע בעל המלון את הסיפור בהתפעלות והבין שאוצר גדול יש לו בביתו.

מיד הרס את ביתו ולקח את כל החול שבביתו למלך ובישר למלך,

שבידו כמות עצומה מהחול של אברהם אבינו.

בדק המלך את החול והנה הוא חול פשוט ביותר,

המלך השתמש בחול ונחל תבוסה בשדה הקרב.

מיד ציוה המלך להעניש בחומרה את בעל המלון.

 

זכות גדולה ומיוחדת לנחום איש גמזו בעל האמונה הפשוטה והתמימה,

איש המלומד בניסים, שאינו נבהל משום דבר בעולם.

בדרך חייו הוא מורה לנו דרך בעבודת ה'

לקבל כל מה שה' נותן לנו באהבה ובשמחה.

ואכן הכל משמים! ואין רע יורד מלמעלה!…

הכל לטובה!

אפילו הדברים שנראים מפחידים הם לטובה.

ואפילו אם הדבר נראה קשה, יש לומר: גם זו לטובה!

ובדרך זו נזכה בעזרת ה' גם אנו להיות מלומדים בניסים ונפלאות תמיד, אכי''ר!

 

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email