מהו חסיד אמיתי?

יום חמישי י״ח אב ה׳תשע״א
החובה היסודית המוטלת על חיילים היא להיות "חיילים", ולכן אפילו אותם ענינים שהרבי לא אמרם בפירוש, ומעולם לא הורה לעשותם, אם רק יש להם שייכות כל שהיא לרבי, דהיינו ברור הדבר שזהו רצונו של הרבי, הרי אף שמעולם לא הורהו על כך, בכל זאת כיון שזהו רצונו של הרבי, ישנו בזה ענין של "תהא אימתו עליך"…
העיר

 

הרבי מה"מ מצטט את דברי הרבי הרש"ב להסביר לנו מהו חסיד אמיתי:

"אמר אדמו"ר מהורש"ב: חסיד המקושר לרבי איננו עדיין חסיד אמיתי. חסיד אמיתי הוא זה שמקושר לפעולתיו של הרבי…"…."פרטי ענינים הנשיאים אינם בדרך אקראי, ומכיוון שדברים אלו נאמרו בעת התוועדות י"ט כסלו "ר"ה לחסידות", הרי ברור שענינים אלו הם מעיקרי תורת החסידות, וכשחסרים ענינים אלו הרי אפילו מקושר הוא לרבי, עדיין איננו חסיד אמיתי. חסיד אמיתי הוא המסור ונתון לפעולותיו של הרבי"  (שיחת הרבי בכ"א כסלו תשכ"א).

 

 ועוד אומר הרבי:

"דובר על החובה המוטלת להיות "חיילים", ועל כן אפילו אותם ענינים שהרבי לא אמרם בפירוש, ומעולם לא הורה לעשותם, אם רק יש לענין שייכות כל שהיא לרבי, דהיינו ברור הדבר שזהו רצונו של הרבי, הרי אף שמעולם לא הורהו על כך, בכל זאת כיון שזהו רצונו של הרבי, ישנו בזה ענין של "תהא אימתו עליך….לכן גם כשלא נצטווה ולא הייתה לו על כך פקודה או הוראה, אך כיוון שבפנימיותו הוא יודע שזה הרצון, אין חשיבות הדבר פחותה משרביטו של מלך, שבאם אין לו אימה מן השרביט, הרי זה היפך ענין ד"שום תשים עליך מלך" והריהו מורד במלכות… כיוון שברצון וקבלת עול לא שייכת התחלקות, אין מקום ללכת בזה אחר הרוב. ולכן אם ישנו אפילו פרט אחד בלבד בו אינו מציית, אפילו אם הוא פרט שלא נצטווה עליו בפירוש, אלא שהוא יודע בפנימיותו שזהו הרצון, עליו לבצעו בשמחה וטוב לבב. ואם אינו רוצה לעשותו, הריהו מורד במלכות" (שיחת הרבי ש"פ בראשית (ב') תשכ"א).

 

 ואפילו עד כדי ש

"ייתכן שהינו צדיק גדול וצדיק גמור, אך הוא אינו שליח של הרבי הנשיא לבצע את רצונו של הרבי, אשר זהו רצונו של הקב"ה – לעשות לו ית' דירה בתחתונים. וכפי שדובר לעיל, אין צורך לפרש בשם, שכן אין זה נוגע ו"ידע איניש בנפשיא" מי ולמי מתכוונים" (שיחת הרבי בשמחת בית השואבה תשכ"א)

 

כלומר, דוקא כאשר מקיימים בפועל ממש את רצון הרבי עושים להקב"ה דירה בתחתונים כפי שנתאווה.

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email