מעלתם של היהודים הפשוטים

יום ראשון כ״ג אדר א׳ ה׳תשע״ד
בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות (היום יום כד אייר). קבלת עול משנה את המהות. על ידי קבלת עול של עבד פשוט, כזה שגם בשנתו ניכר עליו עולו – יכול גם למדן וגאון להגיע למעלתו וחשיבותו של יהודי של מסירות נפש פשוט ותמים (היום יום ג' אדר שני).
הנהר
תוכן העניינים

 

 

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות (היום יום כד אייר).

 

ומעניין מענה הצמח צדק לחסיד בקי בש"ס ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול משנה את המהות. על ידי קבלת עול של עבד פשוט, כזה שגם בשנתו ניכר עליו עולו – יכול גם למדן וגאון להגיע למעלתו וחשיבותו של יהודי של מסירות נפש פשוט ותמים (היום יום ג' אדר שני).

 

 

במה זוכים יהודים פשוטים להיות במעלה גבוהה יותר מלמדנים משכילים וגאונים?

 

עם ישראל "בנים למקום" – "בנים אתם לה' אלוקיכם", וכמו הבן שנמשך ממוח האב כך נשמות ישראל, חלק אלוקה ממעל ממש, קשורים ומאוחדים בעצמות אור אין סוף בתכלית היחוד, חבוקים ודבוקים בה'. לכן מידת הנצח המושרשת בעצם הנפש היא בתוקף, עד כדי "יחידה ליחדך" במסירות נפש על לימוד התורה וקיום המצוות.

 

מסירות נפש זו ישנו באנשים הפשוטים יותר מבני תורה, כי שכל ומידות הם לבושי הנפש וכל לבוש מעלים על העצם, אבל באנשים פשוטים מאיר העצם שלא על ידי לבושים. לכן יש ליהודים הפשוטים יש תוקף גדול לעמוד במסירות נפש להגן על התורה ולומדיה, והם הנקראים בדי הארון. וכשם שהבדים בהם היו נושאים  את הארון ששם הלוחות, כן גם הפשוטים בישראל בהם ועל ידם התורה מתקיימת בישראל, אלא שהתוקף הוא בהעלם ומתגלה על ידי המנגד (על פי מאמר הרבי הרייץ א"ר אושעיא כו' צדקת פרזונו תרפ"ט).

 

ועוד מציין הרבי הריי"ץ את מעלת החיילים הפשוטים ואומר, שישנם חיילים שהם מאומנים מאד, מלומדי מלחמה, שבמשך שנים רבות למדו והתקדמו והתכוננו היטב היטב להצליח בקרב. ובכל זאת, כאשר מגיעה שעת המבחן וצריך לצאת ולכבוש את העולם, לא תמיד רואים אצלם את ההצלחה המזהירה, כפי שהיה אפשר לצפות לפי כל מה שהשקיעו בהם. לעומתם ישנם חיילים, שאינם כל כך מלומדים ומאומנים, הם אינם מוכשרים די הצורך וגם לא עברו הרבה הכנות ואימונים, אבל כשמגיעה שעת המבחן, הרי הם יוצאים לקרב ומצליחים, כלומר, מנצחים וכובשים את העולם

 

ישנם כאלו שבליובאוויטש השקיעו בהם הרבה. הם למדו הרבה נגלה והרבה חסידות, השתתפו הרבה בהתוועדויות, שמעו וקלטו הרבה מרבותינו נשיאינו ומזקני החסידים, וגם עסקו הרבה עם עצמם בהתבוננות, בעבודת התפילה, ב"אתכפיא", בתיקון המידות וכיוצא בזה. הם "משכילים" גדולים ו"עובדים" גדולים. ובכל זאת, כאשר מגיע הזמן לצאת ולכבוש את העולם, לא תמיד הם ממלאים את מה שמצפים מהם. לעומתם, יש אחרים, כאלה שלא קיבלו כל כך הרבה ולכן לא הגיעו למדרגות גבוהות, אבל ברגע שנדרש מהם, הרי הם יוצאים למערכה וכובשים את העולם

 

אנו זקוקים היום במיוחד לחיילים מן הסוג השני, לאלו שייצאו ויכבשו את העולם! (דברי הרבי הריי"ץ בהתוועדות בימים הראשונים בבואו לארצות הברית במלון שהתאכסן אז, סיפר ר' ניסן גורדון, הובא בשבועון "בית משיח" גליון 251).

 

פרסום תגובה חדשה

test email