הדרך הישרה לזרז את התגלות וביאת המשיח

יום שני כ״ט אייר ה׳תשע״ב
במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, לכן כפי שמסביר הרבי "יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח" (מדברי הרבי מה”מ שיל”ו, פרשת תזריע – מצורע ה’תנש”א).
נרות

 

הרבי "מורה נבוכי הדור" ששינן באוזנינו שדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה נותן עצה והוראה איך לקרב את הגאולה:

 

"מהי הדרך הישרה… כדי לפעול התגלות וביאת המשיח… הוא לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות – בתורה שבכתב… ובתורה שבע"פ… ובמדרשים וגם – ובמיוחד – בפנימיות התורה… ובפרט בתורת החסידות… ובפרט בתורתו… של נשיא דורנו – מעין ודוגמה והכנה ללימוד תורתו של משיח…

 

על כל אחד ואחד מישראל (האנשים, הנשים והטף) להוסיף בלימוד התורה (במיוחד) בענייני משיח וגאולה…

 

יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח" (מדברי הרבי מה”מ שיל”ו, פרשת תזריע – מצורע ה’תנש”א).

 

וכאשר מבינים את העניין ולאחר מכן מתעכבים להעמיק דעת בזה, ולבסוף אף מציירים אותו במוח ומסתכלים בו כמו בציור נאה, אז אפשר להגיע להבנה והשגה מרביים ולהתפעלות הלב והרגש, ועם זאת לדרגת תשובה עילאה. זהו כוחה של תורה שהיא "בעל הבית" על העולם, היא יכולה לשנות את הטבע, ולפעול שנוכל לחיות ענייני משיח וגאולה ולהפכם חלק מחיינו. 

פרסום תגובה חדשה

test email