עצות והדרכות של הרבי באגרות קודש – אורות דתוהו בכלים דתיקון

יום רביעי כ״ד סיון ה׳תשע״ב
אגרות קודש של הרבי מליובאוויטש אלפים במספרם נותנות עצות והדרכות לכל אחד ואחד מאתנו בחיי יום יום. באגרת ג'תקעג (כרך יא) מסביר הרבי כמה חשוב לשמור על הקשר בין רוחניות לגשמיות, כמה חשוב להכניס אורות בכלים – "אורות דתוהו בכלים דתיקון", כמה חשוב לשמור על הבריאות, כי היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא. ובעליה הרוחנית יש ללכת בסדר והדרגה ולא בפעם אחת או בקפיצה.
נרות

באגרת הקודש ג'תקעג (כרך יא) מסביר הרבי שלא די בהתעוררות רוחנית. התעוררות רוחנית אף הנעלית ביותר כאשר היא מנותקת מגשמיות עשויה ליפול. חייבים להרחיב את הכלים צריך שיהיו "אורות דתוהו" (נעלים ביותר) ב"כלים דתיקון" (כלים רחבים המכילים את האורות), והמעשה הוא העיקר!

 

ועוד יש לשים לב שההתקדמות הרוחנית תהיה בסדר והדרגה ולא בקפיצה אחת, כדי שלא תהיה נפילה, ח"ו.

 

וכלשון קדשו של הרבי:

…"כל התעוררת בתחלתה – רובה אור, ובמילא עומדים בהתפעלות ובחיות בגלוי.

אבל תכליתה שתפעול במעשה בפועל, ומדי יום ביומו, היינו "להלביש האור בכלים", ולכן מוכרח שתתעלם ההתפעלות, ולא יורגש כל כך החיות, כי אם העשיה בפועל. וזהו – התכלית. ואל ישמע לפיתוי היצר הרע שהנ"ל צריך להביאו לעצבות, ח"ו. כי אם לעבוד עבודה מסודרת, אורות בכלים מרובים דוקא. והסדר בקדושה הוא "מעט מעט אגרשנו", הן בלימוד התורה הן בקיום המצות (ומהם – אהבת ישראל), ולא בפעם אחת או בקפיצה [מלבד במקרים מיוחדים]".

 

וממשיך ומסביר הרבי, שחובה לשמור על בריאות הגוף, שכידוע, היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא, וכלשון קדשו:

"ולכן זה מוכרח – גוף בריא, ולכן צריך להתנהג באופן המתאים לזה בעניני אכילה, שתי', שינה וכו'.

 

וכלשון התניא פ"ז ["האוכל בשרא שמינה דתורא כו' להרחיב דעתו לה' ולתורתו כו' כעולה וכקרבן"]. וכיון שהתורה נתנה רשות לרופא – הרי כשיש איזה ספק בזה, או איזה מיחוש – צריך לשאלו ולעשות כהוראתו. וכשהולכים בכל הנ"ל צעד אחר צעד – מצליחים ברוחניות, ובמילא גם בגשמיות".

 

והעיקר, מסביר הרבי, יש לעשות הכל בשמחה ובטוב לבב:

"וציונו ה' יתברך על השמחה בכל זה, ורואים במוחש, שכל דבר הנעשה בשמחה – הוא נעשה בשלימות ובהידור יותר. ומועיל לבריאות בגשמיות וברוחניות"…

, , , , ,
עוד באותו נושא
תגובות / 5 תגובות

תודה רבה תודה רבה, יישר כח גדול!
בקשת הבהרה תודה על הערתך. הדבר תוקן! ולשאלתך איפה אפשר למצוא את האגרת - יש סדרה של מכתבים של הרבי שלוקטו בסדרת ספרים הנקראים "אגרות קודש" בהם הוא כותב עצות והדרכות לאלפי אנשים, והם מונים למעלה מעשרים כרכים. והאגרת הנ"ל היא בכרך ט"ו עמוד קפ"ב.
בקשת הבהרה בתקציר שבכותרת כתוב כרך כ"ג ואילו בגוף המאמר כתוב כרך י"א - מה הנכון? כמו כן, איפה אני יכול למצוא את האגרת השלמה הנ"ל. תודה מראש
היי שולמית... הרבי תמיד נותן לי עיצות טובות ומחזק אותי ומשמח. הוא הראש ואנחנו הגוף.
אגרות קודש הרבי מורה נבוכי הדור עונה לנו על כל השאלות שמתעוררות אצלנו. לכן עצתי הידידותית קנו את אגרות הקודש של הרבי ותתחילו לקרוא ללמוד ולישם בפועל ממש.

פרסום תגובה חדשה

test email