top-banner

מאמרים מאת שולמית שמידע

הפתגם היומי
השם אינו זקוק לדאגה שלנו
האם הקדוש ברוך הוא זקוק לדאגה שלך, כדי לדעת כיצד ואיך לפתור את בעיותיך? או שמא יצליח למצוא פתרונות טובים גם בלי הדאגה שלך? (הרבי)
אוצר פתגמים
צחוק בצד
אהבת חינם היא חינמית
הגיע הזמן להפוך את שנאת חינם לאהבת חינם. מה הבעיה לאהוב אהבת חינם הרי אין זה עולה כסף. ומי לא אוהב דברים חינמיים. חיוך אינו עולה כסף, הסברת פנים אינה עולה כסף וכו'.
צרור בדיחות
פינת המוסיקה
ניגון דבקות לאדמו"ר הזקן לתפילות שבת
קרא עוד
אור אין סוף ברוך הוא
אור אין סוף ברוך הוא
הממלא כל עלמין
היה הוה ויהיה בשוה
גם במקום זה
שאני עליו
צפה בוידאו
אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?... מהי עוצמתו של "רבי"?... מהי מעלת 770?... מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?... למד קונטרס בית רבינו שבבבל.
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.
השמעת כתבות
כל כתבה באתר ניתנת לשמיעה ע"י לחיצה על הכפתור שמתחת לכותרת הכתבה. ראה: הצג תפריט נגישות