באתי לגני א

מאת:
כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו

תוכן:

"באתי לגני" הוא שמו של המאמר האחרון שכתב הרבי הריי"צ, ובעקבותיו אמר הרבי את המאמרים המסבירים את מאמר הרבי הריי"צ, שגם הם פותחים במילים "באתי לגני", ונתקבצו בספר שנקרא על שמם: "באתי לגני".

 • מאמרו של הרבי הריי''צ "המשך באתי לגני" ש"פ בא יו"ד שבט ה'תש"י (אותיות א-כ)
 • מאמרו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח "באתי לגני", יו"ד שבט ה'תשי"א
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"א
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"ב
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"ג
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"ד
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשט"ו
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשט"ז
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"ז
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשח"י (א)
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשח"י (ב)
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשי"ט
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תש"כ
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"א (א)
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"א (ב)
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ב
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ג
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ד
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ה
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ו
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ז
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ח
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תשכ"ט
 • באתי לגני - יו"ד שבט ה'תש"ל