הגאולה כבר פה

מאת:
רפאל חרותי

תוכן:

סיפורים ועובדות הממחישים שאנו חיים בימות המשיח והגאולה כבר כאן.

 • גויים עושים חסד
 • מהפכות עולמיות חיוביות
 • השינוי שחל בעולם מאז מלחמת המפרץ
 • עשרת השבטים מתגלים
 • מלחמת ששת הימים
 • מלחמת יום הכיפורים
 • מלחמת המפרץ - מלחמת הנפלאות
 • הרבי מביט למרחוק
 • הרבי: שיתלו בי כל המאורעות הטובים
 • מדוע הזכיר הרבי את כלכותה?
 • היחידות שקרבה אב ובנו לתורה
 • מי היה השופט?
 • אגרות קודש
 • התשתית העולמית
 • מדוע תאריך יום החינוך בארצות הברית משתנה כל שנה?
 • מדוע תאריך יום החינוך בארה"ב משתנה כל שנה?
 • הנס עם ספר התניא
 • חטיפה מסתורית בלב מוסקבה
 • ניסים גדולים במכס
 • שליחות סודית לרוסיה
 • יריד שומר שבת בלנינגרד!
 • הרבי מושך בחוטי המהפכה ברוסיה
 • הרבי מושך בחוטי המהפכה ברוסיה
 • פורים תשי"ג - מותו של סטאלין
 • הרבי מונע מלחמות
 • הנבואה אודות היציאה מרוסיה
 • שרת החינוך הרוסית נדהמה מנבואת הרבי
 • אנשי ק.ג.ב ושוטרים בשרות ה...רבי
 • המבחן ש(לא) התקיים בחג השבועות
 • פתרון תעלומת הבית המוזר
 • מה הייתה ההפתעה בסורבון?
 • פתרון תעלומת המשפט
 • הרבי "חורש וזורע" בפריז
 • ההקפות שהפכו את צרפת
 • צרפת משנה את ההמנון
 • הוראת הרבי נראתה מוזרה