התוועדות חסידית

מאת:
הרב לויצ"ח גינזבורג

תוכן:
מאמרים המתובלים בסיפורים חסידיים של הרב לויצ"ח גינזבורג הבנויים על מאמריו ושיחותיו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו וכתובים בחן ובטוב טעם.
מאמרים אלה מחזקים את ידיהם של העוסקים במלאכת הקודש להכין את העולם לקבלת המשיח, ועונים על הרבה שאלות ותהיות בימים אלה של עקבות משיחא, כשהחושך ממלא ארץ וערפל לאומים, ומסייעים להתבונן באור האלוקי, אורו של משיח, הבוקע מתוך החושך.
 • שלא כמחשבת המן פורים אינו עניין ליום אחד אלא לכל השנה
 • אופיו ומהותו של ג' תמוז תלוי בהרגש
 • מבט למפעל השליחות המופלא של הרבי
 • הקשר העצמותי של ישראל לה' מתגלה בשלושת השבועות בין המצרים
 • שמהתחתונים עצמם תפרוץ "אמיתת הימצאו"
 • אין מלך בלא עם
 • אמונת חכמים יסוד ועיקר ביהדות
 • ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר
 • גודל ההשפעה של נסיעה לרבי
 • ג' תמוז - חג הגאולה
 • ג' תמוז עדות לנצחיות עם ישראל
 • האמונה במשה רבינו שבכל דור היא מעיקרי האמונה
 • האמונה הפשוטה והתמימה היא סוד כוחנו
 • הגיגים בכ"ח ניסן על הוראת הרבי - עשו כל שביכולתכם
 • ה' טבת – י"ט כסלו של הדור השביעי
 • ההעלם והגילוי מבטאים את עצמות ה' יתברך שלמעלה משניהם
 • ההתייחסות לימים הנוראים בחסידות
 • החשיבות המיוחדת של "זאת חנוכה" ושייכותה לרבי
 • היום זה לא אתמול
 • הלקח מפסח שני
 • המבחן האחרון
 • המינוי של דוד מלכא משיחא כבר היה
 • המשמעות הפנימית והאמיתית של ג' תמוז
 • העבודה היחידה שנותרה
 • הקשר של הבעל שם טוב לסעודת "מלווה מלכה" ולגאולה
 • הרבי הריי"צ ספירת היסוד מחבר ומאחד שמים וארץ
 • הרבי מתקן עולם במלכות ש-ד-י
 • השליחות המיוחדת של דורנו
 • התקשרות לרבי היום
 • ויעקב הלך לדרכו
 • זעקת פסח שני - למה ניגרע? - חזקה מתמיד
 • חג השבועות זמן מתן תורתנו
 • חזרנו מבית חיינו לאחר תשרי טעונים כוחות לעבודת כל השנה
 • חינוך חסידי מגלה את עצם הנשמה
 • יום הבהיר י"ט טבת
 • יחודו של ל"ג בעומר יום השמחה של רשב"י
 • כ"ד טבת יום ההילולא של אדמו"ר הזקן
 • כדי לקרב את הגאולה צריך מסירות נפש
 • כי לא מחשבותי מחשבותיכם
 • כיצד נתכונן לקבלת התורה בחג השבועות?
 • כל יהודי הוא חסיד של הרבי
 • כל יהודי מאמין בתורה שהיא האמת המוחלטת
 • כל מה שקורה בעולם זה כתוצאה מפעולותיו של נשיא דורנו משיח צדקנו
 • לגמור את המשכת השכינה
 • להסתכל על הרבי בביטול מוחלט
 • לחיות עם הרבי
 • לכבוד כ"ב שבט
 • לכבוד כ"ח ניסן "עשו כל שביכולתכם"
 • לכבוד ל"ג בעומר - על רשב"י של דורנו
 • מה היתה כוונת חז"ל באומרם: דוד מלך ישראל חי וקיים?
 • מהו המסר מאגדת חז"ל על הפסוק: "וישבי בנוב" עבורנו?
 • מהותו של חסיד הוא התבטלותו ממציאותו ודבקותו בה' על ידי התקשרותו לרבי – מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
 • משבת חזון אל הגאולה
 • משנה תורה להרמב"ם כולל את כל התורה שבעל פה
 • מתכוננים לי"ט כסלו
 • עד היכן מגעת דרגת הביטחון בה'?
 • על המשמעות הפנימית של יום הולדת לכבוד י"א בניסן
 • עיקר עניינו של משיח הוא עצם הנשמה שלמעלה גם מיחידה
 • רבי הוא נשיא, ונשיא הוא הכל
 • רב"י – ראש בני ישראל, ראש יש רק אחד
 • תשעה באב יום לידת המשיח