מושגים בקבלה

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

…ידיעת המציאות מההשתלשלות היא… מצוה רבה ונשאה ואדרבה עולה על כולנה כמ"ש וידעת היום כו' דע את אלקי אביך כו' ומביאה ללב שלם כו' שהוא העיקר (תניא קונטרס אחרון עמ' 308).

 • אדם קדמון
 • אדם קדמון - נפש נושא כוחות, "שמות"
 • אור אין סוף
 • אור אין סוף שלפני הצמצום
 • אמא עילאה – ספירת הבינה
 • אמה
 • אצילות דכללות - אור אין סוף - "אין על מה לדבר"
 • בריאה דכללות - א"ק - המעבר בין "אין"ל"יש"
 • ה״יש״ הסופי הוא ה״גבול״
 • העולמות והספירות - הקדמה לפרק ל"ט בליקוטי אמרים (תניא)
 • הפרסא המפסקת בין אצילות לבריאה יצירה עשיה
 • הצמצום הראשון
 • ה"קו"
 • ה"רשימו"
 • התהוות הגשמיות היא מעצמות אור אין סוף ב"ה
 • יצירה דכללות - כתר - ספירות כלולות ב"פשיטות"
 • ישת חושך סתרו
 • כתר - עתיק ואריך - כוחות ההיוליים
 • מאה שאלות ותשובות בענייני סדר השתלשלות
 • סובב כל עלמין וממלא כל עלמין
 • ספירת המלכות
 • עולם האצילות – עשר כוחות הנפש (הגלויים)
 • עולם העקודים – כוחות ההיוליים העצמיים
 • עולם העקודים - כוחות ההיוליים העצמיים
 • עולמות בי"ע – בריאה, יצירה, עשיה – "לבושי הנפש"
 • עיגולים ויושר
 • "צמצום", "קו" ו"רשימו"
 • שבירת הכלים
 • תכלית הכוונה בהתהוות העולמות ובירידת הנשמה לעולם
 • תכלית הכוונה האלוקית בבריאת העולם