לימוד עברית ברמה בינונית

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:
הלשון העברית לשון התורה והתפילה, שבה ברא ה' את העולם, אינה לשון הסכמית כשאר לשונות אלא לשון הקודש בעלת מבנה מיוחד. חכמינו הדגישו את חשיבות לימוד הלשון העברית – לשון הקודש, וראו בזה מצוה. על המשנה בפרקי אבות: "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, מביא הרמב"ם בהקדמה למשנה את "שמחת הרגל" ו"לימוד לשון הקודש" כדוגמאות למצוה קלה. ובספרי לפרשת עקב נאמר, שמרגע שילד לומד לדבר יש לדבר עמו בלשון הקודש וללמדו תורה, שנאמר: "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם." לפיכך חיברנו ספר זה שנועד לתלמידים הלומדים באולפן, והוא מתאים הן ללימוד בכיתה הן ללימור עצמי, ואף למקראה בבית ספר. הטקסטים שבו  נבחרו בקפידה הן מבחינת העניין שבהם והן מבחינתם החינוכית והוא מלווה בשפע של תרגילים. 
 
 • 1. שיעור ראשון בעברית - רמה בינונית
 • 2. שיעור שני בעברית - רמה בינונית
 • 3. שיעור שלישי בעברית - רמה בינונית
 • 4. שיעור רביעי בעברית - רמה בינונית
 • 5. שיעור חמישי בעברית - רמה בינונית
 • 6. שיעור שישי בעברית - רמה בינונית
 • 7. שיעור שביעי בעברית - רמה בינונית
 • 8. שיעור שמיני בעברית - רמה בינונית
 • 9. שיעור תשיעי בעברית - רמה בינונית
 • נספח א: המספר
 • נספח ב: לוח הפועל - גזרת השלמים
 • נספח ג: גזרת השלמים, פ' הפועל גרונית
 • נספח ד: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (1)
 • נספח ה: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (2)
 • נספח ו: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (3)
 • נספח ז: גזרת השלמים - ל' הפועל גרונית
 • נספח ח: גזרת חסרי פ"נ
 • נספח ט: גזרת נחי פ"י
 • נספח י: גזרת נחי ל"ה (ל"י)
 • נספח יא: גזרת נחי ל"א
 • נספח יב: גזרת נחי ע"ו-ע"י
 • נספח יג: גזרת הכפולים
 • נספח יד: נטיית שם הפועל
 • נספח טו: תבנית יסוד לנטיית השם
 • נספח טז: נטית מילות היחס
 • נספח יז: לוח מילות הקישור
 • עברית למתקדמים
 • learning hebrew free