שמחה

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

השמחה בעבודת ה' היא עיקר גדול והיא הכרחית. ואומר הרבי מה"מ שיל"ו: דהגם שהשמחה בעשיית המצוה כו' עבודה גדולה היא (רמב"ם סוף הלכות לולב), היינו שצריך עבודה ויגיעה גדולה לזה, אף על פי כן, הרי כל אחד ואחד מישראל נצטוה על זה, ועד שנצטוה על שמחה גדולה ביותר בדוגמת דוד המלך שהיה מפזז ומכרכר לפני ה'… שאינו מתפעל מכל ההעלמות וההסתרים וכו', וכל ההעלמות וכו' אינם מזיזים אותו ממקומו ועובד את ה' בתוקף ובשמחה גלויה (ספר המאמרים ה'תש"מ עמ' מ-מא). אחד הביטויים של השמחה הוא הריקוד. ולפי הבעל שם טוב, הריקודים לפני הקב"ה תפילות הם. ועוד אומר הבעל שם טוב, שהמלאך מיכאל עושה כתר מסנדלים שנשרו מרגלי היהודים שרקדו בשמחת תורה.           

 • איך נעורר את השמחה?
 • שמחת רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק בכלא הרוסי
 • מידת השמחה קשורה במידת הענווה
 • ענוים, הגיע זמן גאולתכם!... תתחילו לצחוק!...
 • פרשת נח – לעתיד לבוא יתגלה העונג שלמעלה משמחה
 • פניני התניא - ביאור פרק כו בליקוטי אמרים
 • אוצר פניני החסידות כ"ח - לחיים, לחיים, א פריילעכן פורים!
 • שלא כמחשבת המן פורים אינו עניין ליום אחד אלא לכל השנה
 • פרשת וזאת הברכה – בשמחת שמיני עצרת גילוי עליונות עם ישראל
 • חיוך אמיתי משנה מציאות
 • חשיבה חיובית יוצרת מציאות של גאולה
 • על השמחה באופן של "שטות דקדושה" דוקא!
 • פרשת וזאת הברכה – הקשר של ההקפות למעמד הר סיני
 • פרשת ויחי - עבודת ה' בשמחה וחיות
 • פרשת מטות מסעי – ימי בין המצרים הופכים לימי שמחה
 • צחוק טוב לבריאות ומסייע בלימוד
 • רק לרקוד ולשמוח!
 • רק לשמוח יש! yeees!!!...
 • שבת שירה - הגיע הזמן למלא שחוק פינו