טבעונות – בריאות

מאת:
לקט מאמרים

תוכן:

ידועה וחשובה האמרה – נפש בריאה בגוף בריא.

יתר על כן, יש מעלה מיוחדת דוקא בדומם בגוף ובמעשה;

ועל פי תורה, גוף היהודי הוא קדוש ומנכסיו של הקב"ה.

ודוקא נשמה בגוף היא השלימות של האדם.

ואם הבורא יתברך מייקר כל כך את הגוף הגשמי כפשוטו,

ומצוה בתורתו הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

עלינו לתת דעתנו על שמירת הגוף באכילה נכונה ומתן מנוחה לגוף,

במיוחד שבבריאות הגוף תלויה יכולת עבודתנו לא רק הפיסית,

אלא גם הרוחנית – בתפילה ולימוד תורה וכו'. 

  • בימינו ימות המשיח כבר אפשר לעזור לילד אוטיסט להפוך לילד רגיל
  • תזונה ואמונה
  • דרכה של דבורה בראל לטבעונות ולחיים בריאים
  • ונשמרתם מאד לנפשותיכם - בריאותנו תלויה בנו
  • חוקי ברזל לשמירת בריאות הגוף
  • טבעונות - בריאות
  • כללים חשובים לשמירה על בריאות הגוף
  • לאכול כדי לחיות
  • שמירת הגוף באמצעים טבעיים
  • שמירת הגוף בדרך הטבע על פי הרמב"ם