חנוכה – חג האור

מאת:
סופרים נבחרים

תוכן:
מהו חג החנוכה?
"כשעמדה מלכות יוון הרשעה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"… עד שנכנסו להיכל וטימאו את כל השמנים… אז קמה מלכות בית חשמונאי בגבורה ובמסירות נפש ללחום ביוונים, והקב"ה בשעה קשה זו לישראל גילה את חיבתו לעמו בשבירת כללי הטבע. מסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, ולא עוד אלא שפך שמן טהור אחד החתום בחותמו של כהן גדול, שהיה אמור להספיק ליום אחד דלק שמונה ימים… נס גלוי!… עם ישראל מקבל במתנה חג נפלא ("וקבעום ועשאום ימים טובים"), עם ישראל זוכה להדליק נרות חנוכה ולהאיר את העולם מידי שנה בשנה בחג האורים.
ובעצם חג החנוכה הוא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה. כאשר אנו מדליקים את החנוכיה אנו מדליקים את נשמות ישראל. ומתפללים שלכל בני ישראל יהיה אור במושבותם מתוך שמחה ותענוג, עד שנזכה מיד לאור הנצחי והאמיתי – אורו של משיח צדקנו בחינת היחידה שבנשמות ישראל. אור שיאיר גם בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו. ונזכה לחנוכת בית המקדש השלישי ולהדלקת המנורה "על ידי כהניך הקדושים", והמלך המשיח בראשנו בשמחה וטוב לבב.
 

 

 • בכוחו של הנר החמישי להאיר את החושך הגדול ביותר
 • גלוייה של אור
 • הרבי מעורר על חשיבות מתן דמי חנוכה
 • החשיבות המיוחדת של "זאת חנוכה" ושייכותה לרבי
 • חודש כסלו
 • חנוכה בכיכר האדומה
 • חנוכה – החג של כולם
 • חנוכה - חידון בקיאות
 • חנוכה - חידון הא"ב
 • ליל ראשון דחנוכה של מפקד נ.ק.וו.ד. - מדהים!!!
 • מדוע כינו את הרב מנחם מענדל כהן "ראביי מנורה"?
 • מה בין נרות חנוכה לנרות שבת?
 • מנורה של 'לכתחילה אריבער'
 • נס גילוי פך השמן בחנוכה מסמל את גילוי ה"עצם"
 • נס הדלקת נר חמישי של חנוכה בכלא הסובייטי
 • נס חנוכה - מתיתיהו עם קומץ נאמניו הכניע את המעצמה יוון
 • נס חנוכה - תפנית חדה ליד המנורה בכיכר יוניון
 • נסי חנוכה בנורת' מיאמי
 • נסים נפלאות וישועות בחנוכה
 • נרות חנוכה בשגרירות הנצורה באירן
 • פרשת מקץ - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת מקץ - חג החנוכה הכנה לגאולה