ניגון לשבת ויום טוב

ידועה אמרתו המפורסמת של אדמו"ר הזקו : "הלשון הוא קולמוס הלב והשיר הוא קולמוס הנפש" 

מבאר זאת הרבי הריי"ץ בשיחותיו:

 "אותיות הדיבור – ענינן ירידה, ואילו אותיות הניגון הן אותיות עליה."

"ע"י אותיות הנגינה מתעלה האדם והרי הוא נמשך ברום המעלות של היכלי האור

וגילוי נשמתו….  כי אותיות הנגינה מעוררות בו, בהאדם את הטוב הפנימי והנעלם…"

 

מתוך התקליט אזכרה נגינתי בלילה © כל הזכויות שמורות  ללהקת עלי עשור

ידועה אמרתו המפורסמת של אדמו"ר הזקו : "הלשון הוא קולמוס הלב והשיר הוא קולמוס הנפש" 

מבאר זאת הרבי הריי"ץ בשיחותיו:

 "אותיות הדיבור – ענינן ירידה, ואילו אותיות הניגון הן אותיות עליה."

"ע"י אותיות הנגינה מתעלה האדם והרי הוא נמשך ברום המעלות של היכלי האור

וגילוי נשמתו….  כי אותיות הנגינה מעוררות בו, בהאדם את הטוב הפנימי והנעלם…"

 

מתוך התקליט אזכרה נגינתי בלילה © כל הזכויות שמורות  ללהקת עלי עשור

פרסום תגובה חדשה

test email