ניגון להקפות – לר' לוי יצחק

ניגון להקפות שמחת תורה של ר' לוי יצחק שניאורסאהן

ניגון שמח ועליז. אביו של הרבי שליט"א – המקובל האלוקי ר' לוי יצחק שניאורסאהן – אמר שקבלה בידו שניגון זה שרו בעת הקפות שמחת תורה אצל אדמו"ר הזקן.

ניגון זה נרשם מפי החסיד ר' פנחס אלטהויז כפי ששמעו מר' לוי יצחק. 

מתוך תקליטו של חנן בר סלע

פרסום תגובה חדשה

test email