יוונים נקבצו עלי

ניגון למילים מהפיוט ששרים בימי החנוכה. חיבר- ר' אהרון חריטונוב, מהעיר ניקולייב. שר החסיד ר' שמואל בצלאל אלטהוייז, גם הוא מניקולייב.

חנוכה

פרסום תגובה חדשה

test email