דידן נצח

מנגינה עליזה זו שבה משולבות המילים "דידן נצח" – אצלינו הנצחון – שרו בהתלהבות רבה לכבוד הניצחון במשפט הספרים בה' טבת תשמ"ז.

פרסום תגובה חדשה

test email