ניגון ישן

ניגון של אדמו"ר הזקן – בעל התניא.

לא ברור אם הוא אחד מעשרת הניגונים שחיבר בעצמו או  לא.

בדורות האחרונים, חיברו את הניגון למילות הפיוט "שלום עליכם" שנאמר בכל ליל שבת לפני הקידוש וזאת על פי בקשתו של אדמו"ר הריי"צ, כי ביקש שהחסידים יחברו ניגון למילות השלום עליכם. החסידים בחרו בניגון זה.

הביצוע כאן הוא מתוך התקליט של הרב יאיר כלב.

פרסום תגובה חדשה

test email