ניגון המקהלה

ניגון המקהלה של אדמו"ר האמצעי

האדמור האמצעי – ר' דובער, בנו של בעל התניא – הוא השני בשושלת אדמורי חב"ד.

ניגון זה לא נתחבר על ידו, אבל היו מנגנים אותו לפניו.

הוא נולד ונפטר ב ט' בכסלו. וחג הגאולה שלו הוא בי' בכסלו.

 

היתה אצלו קבוצת אברכים מנגנים הידועה בשם "דעם מיטעלען רבי'ס קאפעלע" (המקהלה של אדמו"ר האמצעי).

היא נחלקה לשתי פלוגות: בעלי שיר – בפה, ובעלי זמרה – בכלים שונים.

פעם אחת שאלו את אדמו"ר הצמח צדק, מדוע היתה אצל האדמו"ר האמצעי מקהלה.

וענה – שהיה זה כדי להציל אותו מכלות הנפש, מרוב התעלות בעניינים אלוקיים.

 

ניגון זה מחולק לארבעה חלקים, כנגד ארבעת העולמות,

אבל בניגוד לניגון ד' בבות, הם מסודרים מלמעלה למטה – אצילות, בריאה , יצירה, עשיה.

זה מתאימים לארבע דרגות בסדר העבודה של הנפש האלוקית, בעבודה לברור את הנפש הבהמית.

 

החלק הראשון – מבוא העבודה.  (מודיעים לנשמה שעליה לרדת לעולם)

החלק השני – "טעמו וראו כי טוב השם" .  (הנשמה רוצה עוד זמן לשרות במרחב האלוקי לפני ש"מתגייסת")

החלק השלישי – עצם העבודה – בירור וביעור  הנפש הבהמית.  (חלק זה נשמע כמארש צבאי. הנשמה צריכה כמה שיותר תכסיסי מלחמה על מנת לנצח)

החלק הרביעי – לישועתך קיויתי השם.  (גם כשנגמר הקרב, עדיין קיים הפחד שאולי הפסידה במלחמה, ושקעה בעצמה בבוץ…)

 

הביצוע של הרב יאיר כלב, מתוך התקליט "עצם הנשמה" 2.

 

פרסום תגובה חדשה

test email