השם אינו זקוק לדאגה שלנו

הקראת כתבה

האם הקדוש ברוך הוא זקוק לדאגה שלך, כדי לדעת כיצד ואיך לפתור את בעיותיך? או שמא יצליח למצוא פתרונות טובים גם בלי הדאגה שלך? (הרבי)