מהי חסידות?

חסידות היא השכלה אלוקית, ההשכלה שמוכיחה לאדם את קטנותו, ולאידך – עד כמה הוא יכול לרומם את עצמו (היום יום יט אייר).