עצמות האדם נכללת במקום חפצו

עליית האדם הוא על ידי התפילה… כי במקום שמגמת האדם וחפצו ותשוקתו שם נכלל ונדבק עצמותו ומהותו בכללו (על פי אדמו"ר הזקן, ליקוטי תורה פרשת נשא עמ' 52)