גילוי היחידה שבנפש

על ידי עבודת הנסיונות מתגלה היחידה שבנפש שנותנת תוקף וחיות והרגשת תענוג גדול בעבודת ה' ובענייני העולם הן ולאו שוים אצלו.