העולם לא נברא אלא בשביל שעשוע הקב”ה ותענוגו

מכיון שהעולם לא נברא אלא בשביל שעשוע הקב"ה ותענוגו, כביכול, במעשה המצוות, שאמר ונעשה רצונו, לכן עיקר תענוג האדם הוא במה שחושב ומתלהב לעשות נחת רוח לפניו יתברך לעשות רצונו (הרבי, באתי לגני ח"ב עמ' צב).