יום הולדת הוא ראש השנה הפרטי של האדם

הקראת כתבה

ביום ההולדת על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תיקון ותשובה – ישוב ויתקנם (ספר היום יום י"א ניסן).