משיח לא ידע מקונצים אלא יתבע

הקראת כתבה

כאשר משיח יבוא הוא לא ידע משום קונצים אלא יתבע – "אלה פקודי המשכן"? תרשום לי על פתק: כמה חסידים עשית שיהיו חסידים של הרבי!… על כמה יהודים פעלת שיקראו חת"ת?… על כמה פעלת שיבואו לומר את כל התהילים בשבת מברכים?!… (הרבי, ש"פ פקודי, תשכ"ז)