הקב"ה דוחק את הקץ

הקראת כתבה

יהי רצון שיקויים בפועל ה"בעל הבית דוחק" – שהקב"ה דוחק את הקץ, "קץ הימין" של הגאולה האמיתית והשלימה, שכן, כשם שבנ"י עייפים מהגלות, כך הקב"ה, כביכול, לא יכול לסבול יותר את הגלות, שהרי "עמו אנכי בצרה", שכינתא בגלותא! (הרבי, ש"פ בהעלותך, ט"ז סיון ה'תש"נ).