אותיות-האלף-בית

אותיות האל"ף בי"ת בציור חביב מתחברות למושגים הקשורים אליהן.