ארון-הברית

יחודו של ארון הברית שממנו יוצאה אורה לעולם