אריאל-זילבר

תורתנו תורת אמת ותורת חיים המקדשת את החיים קובעת: "הקם להורגך השכם להורגו". רחמנות על מחבלים אכזרים הבאים להרוג היא התאכזרות על רחמנים. אם ננהג על פי תורה נרתיע את הרוצחים ונמנע שפיכות דמים גם מהאוייב.

אריאל זילבר מציג דעותיו על שלימות ארץ ישראל על פי תורה בטלויזיה. הדבר בא לידי ביטוי גם בשיריו.

אריאל זילבר שר "יש דין ויש דיין" בעקבות גירוש יהודי גוש קטיף, שיר המסביר את העוול המשווע שנעשה לתושבי גוש קטיף.

אריאל זילבר קוטע את מהלך טקס אקו"ם – "הייתי מפרק את אקו"ם" ומסיים את נאומו ב"יחי אדונינו" והמנחה עונה אמן.

אריה זילבר בשיר: תתעורר תתעורר כי אתה נמצא בחושך חזק.